Submenu

Badania & Rozwój

Nasz Departament Badań i Rozwoju zajmuje się ciągłym ulepszaniem istniejących pasz i kreowaniem nowych. W tym celu ciągle szuka i ocenia surowce pod względem największej zawartości substancji odżywczych dla ryb. Pasze dla różnych gatunków ryb i surowce służące do ich produkcji są testowane w laboratoriach i w terenie.

Badania laboratoryjne

Produkowane przez Aller Aqua pasze i stosowane surowce testowane są w naszym Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua Research.

Badania w terenie

Po udanych badaniach laboratoryjnych pasze testowane są w ścisłej współpracy z hodowcami na hodowlach. 

Kiedy badania w terenie potwierdzają wyniki testów laboratoryjnych nowe pasze dla ryb trafiają do sprzedaży a surowce do produkcji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji w powyższym zakresie, skontaktuj się z Badania & Rozwój.

Aller Aqua Research - Continous development of existing and new feed types

NASZE CERTYFIKATY.

Aller Aqua posiada następujące certyfikaty:

Global G.A.P
Naturland
ASC
Produkcja Organiczna

Przeczytaj więcej tutaj