Submenu

ALLER AQUA HATCHERY PACK

Najważniejszy jest dobry start! Dla silnego układu odpornościowego. Dla mniejszej śmiertelności. Dla szybkiego wzrostu.

Wymagania pokarmowe jak i charakterystyka fizyczna (wskaźniki tonięcia, stabilność paszy i wypułkiwanie składników odżywczych) muszą być szczególnie starannie dobrane w procesie produkcji pasz dla narybku.

Właściwości odżywcze i fizyczne paszy są kluczowe dla atrakcyjności paszy, gdyż wpływają na jej pobieranie przez ryby oraz strawność. Z tego powodu pasze narybkowe muszą być najwyższej jakości, a ich skuteczność zoptymalizowana. Zależnie od gatunku ryb współczynnik pokarmowy może wahać się pomiędzy 0,6 a 1.

Na poprawę FCR wpływa stosowanie optymalnego systemu karmienia, który zapewnia precyzyjne, kontrolowane i regularne karmienie.

Jednakże nawet w możliwie najlepszym systemie karmienia atrakcyjność paszy jest gwarantem sukcesu. Szczególnie w poszukiwaniu pokarmu przez larwy i poborze pokarmu istotne są substancje chemiczne wydzielane przez pasze. W celu polepszenia atrakcyjności paszy dodawane są do niej substancje takie jak amino kwasy, nukleotydy, nukleozydy i zasady amonowe.

ALLER AQUA HATCHERY PACK składa się z następujących produktów:
ALLER ARTEX
ALLER FUTURA EX
ALLER PERFORMA EX
ALLER PARVO EX
ALLER PERFORMA ORGANIC EX

NASZE CERTYFIKATY.

Aller Aqua posiada następujące certyfikaty:

Global G.A.P
Naturland
ASC
Produkcja Organiczna

Przeczytaj więcej tutaj

Zapytaj o cenę

Wpisz swojego e-maila, aby otrzymać informacje o cenie.