LET'S GROW TOGETHER

Aller Aquas eget forsøgscenter

Aller Aqua Research

Foderforsøg udføres hovedsageligt på Aller Aqua's forsøgsstation Aller Aqua Research i Tyskland.

Forsøgsstationen består af adskillige recirkulerede akvakultur systemer, der kan tilpasses forskellige miljøer. Vores nye, store saltvands-anlæg giver os mulighed for også at gennemføre forsøg i større skala, med store fisk. Anlægget er specielt udviklet til forsøg med regnbueørred, havaborre og havbars, og gør os i stand til at benytte os af en længere tidshorisont end hidtil.

Et tæt samarbejde med universiteter og adgang til et moderne laboratorie med flere forskellige analyse metoder gør Aller Aqua Reserach's setup komplet.