LET'S GROW TOGETHER

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en integreret del af alle led i produktionsprocessen hos Aller Aqua. Dette omfatter den samlede værdikæde, lige fra evaluering og godkendelse af råvarer, processen ved produktion af fiskefoder, og hele vejen til den endelige kvalitet af de opdrættede fisk.

Vi fokuserer altid på:

 • HACCP og risikohåndtering
 • At have de rette leverandører af de helt rigtige råvarer
 • Implementeret overvågning og kvalitetskontrol af alle råvarer og alle producerede fodertyper
 • Sporbarhed gennem hele værdikæden

Effektiviteten af vores kvalitetskontrol er løbende underlagt eksterne audits. Vores foder opfylder kravene for såvel national som EU lovgivning for produktion af foder, og kontrolleres af nationale veterinær- og fodermyndigheder.

På baggrund af denne indsats garanterer vi vores kunder et sundt og sikkert foder der hjælper til at opnå de bedst mulige resultater.

 

Bæredygtighed

Vi reducerer miljøpåvirkninger ved at vælge råvarer fra bæredygtige kilder. Endvidere er vores foder formuleret til at have den højeste effekt og næringsmæssige fordøjelighed, hvilket resulterer i en lav udledning af næringsstoffer i vandet.

 • Alle vore råvarer kommer fra certificerede leverandører, hvor størstedelen følger de relevante internationale standarder (f.eks. ISO, HACCP eller GMP+)
 • Lokale råvarer prioriteres
 • Vore råvarer er ikke-GMO
 • Alle soja-produkter er certificerede i henhold til ansvarligt dyrkning (f.ek.s RTRS, ProTerra aller ISCC)
 • Vild fanget fisk, der benyttes til produktionen af fiskemel og fiskeolie, kommer udelukkende fra sunde fiskebestande og stammer ikke fra fredede arter. Certificering omhandlende bæredygtighed inkluderer f.eks. MSC/ISEAL eller IFFO-RS
 • Biprodukter (fraskårede dele) fra fiskeforarbejdningsanlæg, som er godkendt som en bæredygtig kilde til marine råvarer, benyttes på lige fod med andre marine råvarer
 • Uønskede stoffer overvåges nøje

Certificeringer

Vi opfylder kravene for både national og eu-lovgivning for konventionel produktion af fiskefoder. Vi er desuden godkendt til produktion af økologisk foder.

Aller Aqua er som fodervirksomhed underlagt regelmæssige kontroller fra Fødevarestyrelsen. Derudover er Aller Aqua certificeret og opfylder dermed krav i henhold til følgende standarder:
GLOBAL G.A.P. 
Compound Feed Manufacturing Standard
SE VORES CERTIFIKAT


Compliance with ASC Fresh Water Trout Standard
SE VORES CERTIFIKAT

Aller Aqua comply with EU regulation for production of organic fish feed
Økologisk fiskefoder
SE VORES AUTORISATIONSBEVIS


ISO9001 Certificering
SE VORES CERTIFIKAT


Glolab G.A.P. NON-GM / Ohne Gentechnik" Add-on
se vores certifikat


Naturland certificering
Se vores certifikat
Kontaktperson i tilfælde af tilbagekaldelse:

Mette Guldborg

Mette L. Guldborg

QHSE Manager, Aller Aqua A/S

E. mlg@aller-aqua.dk
T. +45 61 20 64 73