LET'S GROW TOGETHER

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en integreret del af alle led i produktionsprocessen hos Aller Aqua. Dette omfatter den samlede værdikæde, lige fra evaluering og godkendelse af råvarer, processen ved produktion af fiskefoder, og hele vejen til den endelige kvalitet af de opdrættede fisk.

Vi fokuserer altid på:

  • HACCP og risikohåndtering
  • At have de rette leverandører af de helt rigtige råvarer
  • Implementeret overvågning og kvalitetskontrol af alle råvarer og alle producerede fodertyper
  • Sporbarhed gennem hele værdikæden

Effektiviteten af vores kvalitetskontrol er løbende underlagt eksterne audits. Vores foder opfylder kravene for såvel national som EU lovgivning for produktion af foder, og kontrolleres af nationale veterinær- og fodermyndigheder.

På baggrund af denne indsats garanterer vi vores kunder et sundt og sikkert foder der hjælper til at opnå de bedst mulige resultater.

Klik her for at se vores sikkerhedsdatablade