LET'S GROW TOGETHER

Sekretær til Aller Aquas direktion

Aller Aqua Group producerer foder til akvakultur, der er verdens hurtigst voksende fødevaresektor. Med et strategisk fokus på at bidrage til opfyldelsen af dele af FN’s 17 verdensmål producerer firmaet kvalitetsfoder på 7 fabrikker, fordelt på 3 kontinenter. Aller Aqua har de seneste år øget aktiviteterne betydeligt og har i den sammenhæng vundet en række erhvervspriser. Til en helt central rolle, som bidrager konkret til koncernledelsens virke, søger vi nu en kompetent sekretær til hovedkontoret i Aller. 

Stillingen

Som sekretær hos Aller Aqua Group vil dit primære mål være at bidrage til, at direktionen i Aller Aqua Group får mest mulig tid til strategiske tiltag. Du bliver dermed nøglepersonen, der koordinerer og samler direktionens arbejde. Du er ansvarlig for at skabe struktur, overblik og håndtere de opgaver og den opfølgning, der kræves for at skabe fremdrift.
Som sekretær bliver dine ansvarsområder:

  • At drive mødestrukturen i Aller Aquas bestyrelser og direktion, herunder planlægning, klargøring af relevant materiale og indsamling af de respektives enheders bidrag til møderne. Det er dig, der skriver referaterne og følger op på de aftalte handlinger, og du er dermed direktionens nøgleperson, når det gælder overblik og fremdrift før, under og efter møderne.
  • At vedligeholde og skabe overblik over dokumenter ift. governance, virksomhedsstruktur og den compliance, der både knytter sig til den samlede koncern og de enkelte datterselskaber. Og ydermere at varetage dokumentation og håndtering af juridiske aftaler og jævnlige notaropgaver.
  • At udarbejde intern kommunikation fra koncernledelsen til organisationen, samt udarbejde materiale til præsentationer med eksterne deltagere. Du sikrer, at struktur og indhold i præsentationer er korrekt og relevant ift. konteksten.
  • At varetage en række af de centrale HR-opgaver såsom onboarding af nye medarbejdere, håndtering af personalehåndbog, samt GDPR.
  • At være personlig sekretær for den administrerende direktør, hvilket indebærer både kalender og e-mail-administration, samt booking af rejser.

Stillingen er for dig der kan se dig selv i ovenstående opgaver, og som motiveres af at være en vigtig brik i at sørge for at topledelsen i en global organisation når deres målsætninger. Du har i denne stilling mulighed for at gøre en forskel via en alsidig og central rolle med en bred pallette af arbejdsopgaver.

Den ideelle kandidat

Du har en uddannelsesmæssig baggrund på korrespondent- eller på bachelorniveau, og gerne erfaring fra en tilsvarende stilling.

Du lykkes godt med opgaverne, og er vant til at agere i et fortrolighedsrum. Du er vant til at være tæt på direktionen, og motiveres af at være involveret i mange af de overordnede strategiske opgaver, samt at være omdrejningspunkt for at opgaverne struktureres og udføres. Du har sans for helheden, men også for hvornår, der bør gås i detaljen, og du trives med at veksle mellem dette.

Du er præcis i din tilgang, har engagement og initiativ, og er imødekommende og serviceminded. Med en naturlig gennemslagskraft, ro og overblik, benytter du dine gode kommunikative evner på alle niveauer.

Du er struktureret og overholder deadlines. Du arbejder proaktivt med at følge op på dine og direktionens opgaver. Du arbejder med faste rammer, men lader dem ikke begrænse dig, og har en løsningsorienteret tilgang til udfordringer. Du er skriftligt og mundtligt meget stærkt på dansk og engelsk, og taler du flere sprog, er det en klar fordel.

Som person er du god til at skabe relationer og samarbejde. Du trives med dynamik og mange tiltag i en hverdag, hvor det går stærkt. Du bliver, som resten af huset, grebet af at gøre en forskel, og ser muligheder og løsninger, og dette smitter positivt af på dine omgivelser.

Hvis du ser dig selv være med til at drive udviklingen i Aller Aqua, hører vi meget gerne fra dig snarest muligt. 

Ansøgning samt CV uploades via nedenstående link til vores search- og rekrutteringspartner, Core Competence.

Spørgsmål rettes fortroligt og under fuld diskretion til Core Competence, Per Stabel på ps@corecompetence.dk eller på telefon 22 70 81 24.

Søg stillingen