LET'S GROW TOGETHER

μία ιδέα που ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις για τις τροφές που προορίζονται για κλειστά κυκλώματα εκτροφής ιχθύων

PowerRAS

 

Η ιδέα PowerRAS ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα των ιχθυοτροφών, τη βέλτιστη ποιότητα του νερού και την επακόλουθη ανάπτυξη των ψαριών για κλειστά κυκλώματα εκτροφής (RAS). Η ιδέα αυτή είναι το αποτέλεσμα συνεχούς έρευνας και δοκιμών στο ερευνητικό κέντρο της Aller Aqua σε συνδυασμό με δοκιμές πεδίου.

Η ανάπτυξη της τροφής για κλειστά κυκλώματα εκτροφής

Στην Aller Aqua πιστεύουμε ότι η διαρκής αμφισβήτηση του κατεστημένου (status quo) είναι το κλειδί για να μείνουμε στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης των ιχθυοτροφών. Μαζί με τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας, αναπτύσσουμε καινοτόμες ιδέες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια ψαριών στα κλειστά κυκλώματα εκτροφής (RAS) έχει γίνει πολύ δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Τα RAS είτε κατασκευάζονται από το μηδέν, είτε ανακατασκευάζονται τα υφιστάμενα ιχθυοτροφεία με τεχνολογία RAS - τα ψάρια που παράγονται σε RAS αντιπροσωπεύουν έναν σταθερά αυξανόμενο όγκο της συνολικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας. Η τεχνολογία των RAS επιτρέπει την παραγωγή ψαριών υπό σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ακριβής βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και του πληθυσμού των ψαριών απαιτεί την ενσωμάτωση των εξωτερικών παραγόντων σε αυτήν την ισορροπία. Ο σημαντικότερος εξωτερικός παράγοντας είναι η τροφή και ως εκ τούτου, οι ιχθυοτροφές που προορίζονται για RAS πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αυτής της εξαιρετικά περίπλοκης και πολύπλοκης τεχνολογίας παραγωγής, προσαρμόζοντας τα ακόλουθα στοιχεία σε ένα νέο επίπεδο:

 • Διατροφική αξία και γευστικότητα των θρεπτικών ουσιών

 • Ποιότητα περιττωμάτων

 • Μεταβολισμός των ψαριών και η αναλογία DP: DE (Πεπτής πρωτεΐνης / Πεπτής Ενέργειας)

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά της τροφής

 • Λειτουργικότητα τροφής

Aller Aqua feeds for testing

Διατροφική αξία και γευστικότητα των θρεπτικών ουσιών

Στα RAS, τροφές με υψηλή πυκνότητα θρεπτικών ουσιών μπορούν να πετύχουν το μέγιστο δυναμικό τους εάν τα θρεπτικά συστατικά είναι άμεσα μεταβολίσιμα και διαθέσιμα για την αύξηση των ψαριών. Επομένως, η ολική ενέργεια της τροφής δεν είναι ένας χρήσιμος δείκτης, καθώς ένα μέρος αυτής χάνεται μέσω των περιττωμάτων. Αντίθετα, οι πεπτές θρεπτικές ουσίες των πρώτων υλών υποδεικνύουν τα θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται από το σώμα των ψαριών μετά την απώλεια της μη πεπτής ενέργειας στα κόπρανα. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση της πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάσική γνώση για κάθε τροφή σταθερής ποιότητας. Ωστόσο, για τον ακριβή προσδιορισμό της πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Οι πρώτες ύλες διαφέρουν ως προς τη σύνθεση των θρεπτικών ουσιών

Το ιχθυάλευρο και το σιτάρι διαφέρουν στη σύνθεση θρεπτικών ουσιών. Το ίδιο το ιχθυάλευρο ποικίλλει επίσης ως προς τη σύνθεση ανάλογα με τον τύπο ιχθυάλευρου ή ακόμα και μεταξύ διαφορετικών παρτίδων του ίδιου τύπου. Οι διαφορές αυτές στη σύνθεση θρεπτικών ουσιών στην ίδια πρώτη ύλη πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και μεταξύ διαφορετικών πρώτων υλών όπως το ιχθυάλευρο και το σιτάρι. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ακρίβεια για τον προσδιορισμό της θρεπτικής ικανότητας κάθε πρώτης ύλης.

Οι πρώτες ύλες διαφέρουν στην πεπτικότητας των θρεπτικών ουσιών

Η πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών των πρώτων υλών ποικίλλει. Αυτό οφείλεται στην προέλευση κάθε πρώτης ύλης καθώς και στις συνθήκες και το βαθμό επεξεργασίας. Κατά συνέπεια, οι πρώτες ύλες πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με την ακριβή προέλευση και την εποχή. Αυτό σημαίνει ότι ο καθορισμός της θρεπτικής πεπτικότητας κάθε πρώτης ύλης μόνο μία φορά δεν είναι αρκετός λόγω των εποχιακών μεταβολών των πρώτων υλών καθώς και των μεταβολών στις συνθήκες επεξεργασίας.

Το στάδιο ανάπτυξης των ψαριών και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την πεπτικότητα της τροφής

Το πεπτικό σύστημα των ιχθυδίων δεν είναι πλήρως αναπτυγμένο σε πολλά είδη. Καθώς τα ψάρια ωριμάζουν, ωριμάζει και το πεπτικό τους σύστημα από άποψη μορφολογίας και ενζυματικής ικανότητας για να αφομοιώνουν τις θρεπτικές ουσίες. Ως εκ τούτου, τα ψάρια παρουσιάζουν διαφορετική ικανότητα πέψης των πρώτων υλών ανάλογα με το στάδιο της ζωής τους. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές συνθήκες καθορίζουν την ικανότητα των ψαριών να αφομοιώνουν διαφορετικές πρώτες ύλες. Ειδικά η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει την πεπτικότητα των πρώτων υλών στα ψάρια και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση των σιτηρεσίων  για την επίτευξη ομοιόμορφα πεπτών ιχθυοτροφών σε διάφορες θερμοκρασίες νερού.

Σε αμέτρητες δοκιμές τα τελευταία χρόνια, το τμήμα R&D της Aller Aqua έχει καθιερώσει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο δεδομένων για την πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών για τα ψάρια σε διαφορετικά στάδια αύξησης και υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό το επίτευγμα οδήγησε το 2017, στην εισαγωγή της επιτυχημένης ιδέας POWER² και αποτελεί βασικό ορόσημο στην ανάπτυξη βέλτιστων ιχθυοτροφών για συστήματα ανακύκλωσης ιχθυοκαλλιέργεια (RAS).
 

Εργαλεία για απόδοση - Ποιότητα περιττωμάτων

Η πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών και η γευστικότητα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, αλλά δεν επαρκούν για την κατάρτιση μιας βέλτιστης τροφής για τα RAS. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των περιττωμάτων των ψαριών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του νερού στα RAS και εξαρτώνται κυρίως από την τροφή που έφαγε το ψάρι. Για παράδειγμα, η χαμηλή συνεκτικότητα και ο όγκος των περιττωμάτων μειώνουν δραματικά την αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης από μηχανικά φίλτρα. Καθώς τα μικρά σωματίδια περιττωμάτων γίνονται μικρότερα και αυξάνονται, δεν αφαιρούνται από το φίλτρο, αλλά συσσωρεύονται στο νερό και μεταφέρονται στο βιολογικό φίλτρο, όπου γίνονται υπόστρωμα για ανεπιθύμητη ανάπτυξη βακτηρίων. Κατά συνέπεια πέφτει η απόδοση του βιολογικού φίλτρου και ακολουθεί πιθανή ανάπτυξη νιτρωδών σε επίπεδα τοξικά στο νερό.  Επομένως, το RAS γίνεται βιολογικά ασταθές και επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των ψαριών λόγω δυσμενών περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Από τις δοκιμές στο ερευνητικό κέντρο της Aller Aqua και τα συνεργαζόμενα ινστιτούτα, έχουν συγκεντρωθεί ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικά με τη σύνθεση των ιχθυοτροφών και την επίδραση των πρώτων υλών στην ποιότητα των περιττωμάτων. Η ποιότητα των περιττωμάτων εξετάζεται με διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του ρυθμού βύθισης, της ικανότητας συλλογής/αφαίρεσης και της επίπτωσης που προκαλείται στην θολερότητα του νερού και στο βιολογικό φίλτρο.

 Για να αναπτύξουμε τη βέλτιστη τροφή για τα RAS δημιουργήσαμε σιτηρέσια και ενσωματώσαμε μέρος της ιδέας POWER², λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπημένη πεπτικότητα των πρώτων υλών για να εξασφαλίσουμε τα καλά σχηματισμένα και συμπαγή περιττώματα. Αυτό εξασφαλίζει την αποτελεσματική αφαίρεσή τους και τη μικρότερη δυνατή επίδραση της αιωρούμενης ύλης στο νερό και στην τεχνολογία φιλτραρίσματος.

Faeces samples at Aller Aqua Research

Μεταβολισμός των ψαριών και αναλογία DP: DE (πεπτή πρωτεϊνη : πεπτή ενέργεια)

Οι γνώσεις σχετικά με την πεπτικότητα των πρώτων υλών και την επίδρασή τους στην ποιότητα των περιττωμάτων είναι απαραίτητα και ισχυρά εργαλεία για τη διαμόρφωση σταθερών ποιοτικών τροφών. Αυτά τα εργαλεία της επιτυχημένης ιδέας POWER² εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της ακριβούς ποσότητας θρεπτικών ουσιών που απαιτούνται από τα ψάρια στα διαφορετικά στάδια αύξησης για βέλτιστη ανάπτυξη και τη βέλτιστη αναλογία πεπτής πρωτεΐνης προς πεπτή ενέργεια (DP: DE).

Η βέλτιστη αναλογία μεταξύ πεπτής πρωτεΐνης προς πεπτή ενέργεια επιτρέπει την ελάχιστη απώλεια πρωτεΐνης των τροφών, κυρίως με τη μορφή αμμωνίας και ουρίας, και ταυτόχρονα επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση της πολύτιμης πρωτεΐνης για την ανάπτυξη των ψαριών. Κατά συνέπεια, η χαμηλότερη δυνατή έκκριση αζώτου στο νερό επηρεάζει θετικά την ποιότητα του νερού και την μη επιβάρυνση του βιολογικού φίλτρου. Η εξίσωση είναι απλή: καλύτερη ποιότητα νερού ισοδυναμεί με καλύτερη αύξηση και υγεία για τα ψάρια.

Στο ερευνητικό κέντρο της Aller Aqua, οι αναλογίες DP: DE προσδιορίστηκαν σε μια σειρά δοκιμών οι οποίες χρησιμεύουν ως βασική γνώση για τη διαμόρφωση των τροφών για RAS.
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά της ιχθυοτροφής

Η ιδανική σύνθεση τροφής πρέπει να επιτρέπει την παραγωγή μιας τροφής με φυσικά χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα των κλειστών κυκλωμάτων εκτορφής, RAS: 

 • Ελάχιστη σκόνη: το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο σκόνης στην τροφή σημαίνει ότι δεν επηρεάζει την ποιότητα του νερού και την αποτελεσματικότητα του βιολογικού φίλτρου.

 • Χαμηλή έκπλυση ουσιών: ενώ η απελευθέρωση θρεπτικών ουσιών από τα πέλετ μπορεί να χρησιμεύσει ελκυστικό για τα ψάρια, στην περίπτωση των τροφών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά των πολύτιμων θρεπτικών ουσιών στα ψάρια.

 • Υψηλή σταθερότητα: η τροφή πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέχει στη μεταφορά, την αποθήκευση και την πίεση του αέρα από τα αυτόματα ταϊστικά συστήματα. Ταυτόχρονα, η τροφή χρειάζεται ένα ορισμένο επίπεδο πλαστικότητας για να απορροφά τις επιπτώσεις των χειρισμών.

 • Ιδανική πυκνότητα και ομαλή επιφάνεια: όσο πιο ομαλή είναι η επιφάνεια στο πέλετ, τόσο μειώνεται η πιθανότητα θραύσης των πέλετ, επηρεάζει όμως και την ταχύτητα βύθισης. Ωστόσο, η τροφή δεν πρέπει να βυθίζεται πολύ γρήγορα, επειδή τα περισσότερα ψάρια τείνουν να τρώνε στην επιφάνεια του νερού.

Οι απαιτήσεις λοιπόν για τα διατροφικά και φυσικά χαρακτηριστικά των ιχθυοτροφών αυτών είναι αναμφισβήτητα υψηλές.

Η υλοποίηση όλων αυτών των απαιτήσεων στην παραγωγή είναι αποτέλεσμα αποκλειστικών δοκιμών, αλλά και δεκαετιών εμπειρίας σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του επιθυμητού στόχου με μηχανήματα παραγωγής μεγάλης κλίμακας. Οι αναβαθμίσεις των εργοστασιακών εξοπλισμών έγινε παράλληλα με την εξέλιξη των κλειστών κυκλωμάτων εκτροφής, RAS και επιτρέπουν την παραγωγή τροφών με ποιοτικά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις πιο εξελιγμένες απαιτήσεις.

Faeces sinking rates being tested at Aller Aqua Research

Λειτουργικότητα τροφής

Παραπάνω  έχει περιγραφεί ποια διατροφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμόζονται σε μια τροφή για RAS. Όλα είναι σημαντικά στην ανάπτυξη μιας τέτοιας τροφής, αλλά οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τη διατροφική ποιότητα και τα φυσικά χαρακτηριστικά.

Η λειτουργικότητα της τροφής στοχεύει σε τρόπους στήριξης του RAS που δεν είναι ούτε διατροφικές ούτε φυσικές:
 

 • Από εργαστηριακά πειράματα έχουν διερευνηθεί οι άμεσες επιδράσεις των ειδικών συστατικών στα επίπεδα αμμωνίας και νιτρωδών στο νερό και οι τροφές έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να μειώνουν το περιεχόμενο αυτών των δυνητικά τοξικών ενώσεων και να μην επιβαρύνουν το βιολογικό φίλτρο.

 • Τα βιοδραστικά συστατικά έχουν αξιολογηθεί ώστε να μετατρέπουν το εντερικό μικροβιακό φορτίο σε μια βελτιωμένη χλωρίδα που βελτιώνει την υγεία των ψαριών και τη βιώσιμη απόδοσή αύξησης σωματικού βάρους.

Όλα τα παραπάνω ευρήματα μεταφράζονται πια σε εμπορικό προϊόν και αντιπροσωπεύουν την τελευταία προσθήκη βελτιστοποιημένης τεχνολογίας τροφής για κλειστά κυκλώματα εκτροφής (RAS) από την Aller Aqua.


ΚΆΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ ΤΑ ΦΎΛΛΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Dr Robert Tillner

Product Manager

E. rt@aller-aqua.com
T. +49 159 018 419 89