06.01.2013
Μοιραστείτε

Έρευνα & Ανάπτυξη

Ανάπτυξη ιχθυοτροφών υψηλής απόδοσης

Οι εμπορικές τροφές της Aller Aqua είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων δοκιμών και αξιολογήσεων. Η ανάπτυξή τους ακολουθεί τις τυποποιημένες διαδικασίες και εκμεταλλεύεται τις πλέον σύγχρονες ερευνητικές εγκαταστάσεις, την τεχνολογία και τον εξοπλισμό με επίκεντρο την επιτυχία του πελάτη μας.

Αυτό συμβαδίζει με τη συνεχή προσπάθεια καινοτομίας σε συνεργασία με δοκιμαστικούς εταίρους και ερευνητικά ιδρύματα για να διατηρήσουμε τους πελάτες μας στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

Ακολουθήστε την Aller Aqua R & D στο Facebook για να λάβετε τα τελευταία νέα σχετικά με τις ερευνητικές μας δραστηριότητες.


Εκτίμηση δοκιμών πεδίου

Μετά από μία επιτυχημένη αξιολόγηση στο εργαστήριο και τις πειραματικές εγκαταστάσεις της Aller Aqua Research, οι πειραματικές και οι νέες τροφές αξιολογούνται περαιτέρω σε ιχθυοτροφεία υπό «συνθήκες εντατικής παραγωγής». Σε εργαστηριακές δοκιμές, μπορούν να επιλεγούν και να διατηρηθούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, πράγμα που δεν ισχύει απαραίτητα στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Όσο ελεγχόμενη και να είναι η διαχείριση μίας ιχθυοκαλλιέργειας, οι διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών είναι γεγονός και δεν είναι πάντα δυνατή η ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά συνέπεια οι τροφές δοκιμάζονται υπό αυτές τις πραγματικές συνθήκες. Τα διατροφικά πειράματα σε εργαστηριακές συνθήκες επαναλαμβάνονται συνεπώς σε ιχθυοτροφεία και συγκρίνονται με τα προϊόντα των ανταγωνιστών πριν από την κυκλοφορία νέων προϊόντων στην αγορά. Επιπλέον, διεξάγονται δοκιμές πεδίου σε ιχθυοκαλλιέργειες, ώστε να καταγραφεί το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με χειρισμούς που γίνονται μόνο σε μεγάλης κλίμακα παραγωγή, όπως η χρήση νέων αυτοματοποιημένων ταϊστικών συστημάτων, καμερών ή μηχανών διαλογής.


Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής

Τα εργαστήρια και οι ερευνητικοί συνεργάτες της Aller Aqua υποστηρίζουν την Έρευνα και Ανάπτυξη για τη διερεύνηση διαφορετικών δεικτών επιδόσεων. Αυτοί ποικίλλουν από τα φυσικά χαρακτηριστικά των πέλετ, την γευστικότητα, την πεπτικότητα, τις επιδόσεις αύξησης, το χρωματισμό, και την υγεία των ψαριών. Η υγεία των ψαριών αξιολογείται με την ισορροπία του μικροβιώματος (microbiome) και τη διαμόρφωση στρες των ψαριών υπό δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εφαρμογή της σωστής τροφής μπορεί να μετριάσει την αρνητική επίδραση του γενετικού υλικού, του στρες και των παθολογικών προβλημάτων. Η απόδοση και η υγεία των ψαριών τελικά αξιολογούνται στο τελικό προϊόν λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση αύξησης βάρους και το ποσοστό φιλετοποίησης, την ποιότητα των φιλέτων και τα επίπεδα λιπαρών οξέων.


Πειραματικές εγκαταστάσεις στην Aller Aqua Research

Η Aller Aqua Research διαθέτει πολλές μονάδες κλειστών κυκλωμάτων υδατοκαλλιέργειας. Ο πλήρης έλεγχος των επιλέγμένων περιβαλλοντικών συνθηκών επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιμών τόσο σε γλυκό όσο και σε θαλασσινό νερό με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, από την εκκόλαψη μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος των ψαριών. Η ευελιξία ρυθμίσεων μας δίνει τη δυνατότητα να διεξάγουμε πλήρη ανάλυση των πρώτων υλών και να αναπτύξουμε τροφές ενώ παράλληλα αξιολογούμε την βιωσιμότητα και την οικονομία των προϊόντων. Η διατροφικές δοκιμές σε εντατικές συνθήκες παραγωγής εξασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας ιχθυοτροφών στους πελάτες της Aller Aqua.


Αξιολόγηση των τροφών

Οι δοκιμές σίτισης για την αξιολόγηση της ποιότητας των πρώτων υλών, τη δοκιμή νέων συνταγών και την ανάπτυξη νέων κατηγοριών ιχθυοτροφών διεξάγονται υπό ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Από την εκκόλαψη μέχρι την αλίευση, τα ψάρια μπορούν να ταΐζονται με πειραματικές τροφές, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα σε όλο τον παραγωγικό κύκλο. Τα δοκιμαστικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται επιτρέπουν τη σύγκριση των δοκιμαστικών αποτελεσμάτων μεταξύ εποχών έτσι ώστε τα δεδομένα που λαμβάνονται να μπορούν να συνδυαστούν και να αξιολογηθούν αναλόγως.

Η Aller Aqua Research έχει δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο δεδομένων για την απόδοση και σύνθεση των πρώτων υλών για διάφορα είδη ψαριών και τα διαφορετικά στάδια ζωής.


Χαρτοφυλάκιο πρώτων υλών

Οι τροφές των ψαριών περιέχουν διάφορες πρώτες ύλες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ποικίλη προέλευση. Οι υψηλές απαιτήσεις για την ποιότητα των πρώτων υλών καθιστούν απαραίτητη την κατανόηση της λειτουργικότητας κάθε πρώτης ύλης στη διατροφή του κάθε είδους εκτρεφόμενου ψαριού. Οι πρώτες ύλες εκτιμόνται σε πειραματικές δοκιμές πεπτικότητας των θρεπτικών ουσιών καθώς και για την επίδραση στην ανάπτυξη και την υγεία των ψαριών. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα και η τιμή των πρώτων υλών λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά τις δοκιμές των τροφών, δεδομένου ότι πρέπει να προσφέρουν υψηλές επιδόσεις ανάπτυξης σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στην Aller Aqua Research, παρακολουθούμε συνεχώς και δοκιμάζουμε νέες πρώτες ύλες στις τροφές ψαριών μας, και τελικά τις προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιο πρώτων υλών.