LET'S GROW TOGETHER
Archiwum:Wszystkie aktualności
  • Wszystkie aktualności
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
11. 09. 2015

Jaki wpływ na polskiego karpia ma Międzynarodowa Konferencja Karpiowa?

III Międzynarodowa Konferencja Karpiowa odbyła się w dniach 3-4 września w Czechach, w Vodnianach, na Wydziale Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowej Bohemii.

Na konferencji zastanawiano się nad efektywnością i walorami dodanymi hodowli ekstensywnej, szansami i zagrożeniami hodowli intensywnej oraz miejscu i istotności hodowli organicznej. Podniesiono również tematy sposobów karmienia i chorób karpi.

Wykłady prowadzili przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, hodowcy z Czech, Niemiec, Węgier, Rumuni i Polski. Oprócz uczestników z ww. państw aktywne reprezentacje mieli również Chorwaci, Litwini i Ukraińcy.

Podsumowanie idei Międzynarodowej Konferencji Karpiowej, zapoczątkowanej przez Aller Aqua i Instytut Rybactwa Śródlądowego, i realizację ustalanych na jej kolejnych edycjach Rezolucji przedstawił Laszlo Varadi, wybitny przedstawiciel karpiarstwa węgierskiego i aktywny działacz na arenie międzynarodowej. Poruszył też bardzo istotny temat: sposób komunikacji z Komisją Europejską poprzez grupę roboczą ustalającą wspólne postulaty dotyczące spraw bieżących i przyszłości hodowli karpia w Europie. Jego wystąpienie zakończyło się apelem o wzmożony przepływ informacji oraz współpracę pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami na gruncie krajowym i europejskim, co ma stanowić podstawę do przedstawiania konkretnych rozwiązań i postulatów na forum Komisji Europejskiej. Laszlo Varadi podkreślił, że „szczególnie kraj mający tak dużą produkcję jak Polska, powinien być reprezentowany przez przedstawicieli jak największej liczby organizacji, co na pewno wzmocniłoby realizację interesów poszczególnych gospodarstw rybackich”. 

Byliśmy tam i my, o czym uprzejmie donosimy.

Kolejna Międzynarodowa Konferencja Karpiowa odbędzie się za 2 lata, prawdopodobnie na Węgrzech.  Do zobaczenia!

Carp Conference 2015 - Aller Aqua Polska