LET'S GROW TOGETHER
Archiwum:Wszystkie aktualności
  • Wszystkie aktualności
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
06. 12. 2016

Co działo się na Jesiotrówce?

VIII Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa odbyła się 23 listopada 2016 roku w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło około setki hodowców jesiotrów, producentów kawioru i naukowców z jedenastu krajów.

Konferencję zainaugurowali Jacek Juchniewicz, prezes Aller Aqua Polska oraz prof. Ryszard Kolman, przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Wykład otwierający wygłosił Paolo Bronzi, vice prezes Światowego Stowarzyszenia Ochrony Zasobów Jesiotra, nakreślając sytuację bieżącą na rynku jesiotra i kawioru. Stwierdził, że dużym zagrożeniem dla kawioru z jesiotrów jest ogromny rynek dóbr, które przez producentów nazywane są kawiorem, a są ikrą z innych gatunków ryb bądź zupełnie niezwiązanymi z jesiotrem i rybami produktami. W obliczu rosnącej produkcji kawioru z jesiotra kawiorowe podróbki stanowią zagrożenie dla prestiżu i pozycji tego produktu. Paolo Bronzi zaznaczył również ogromną potrzebę kampanii edukacyjnej, ponieważ ograniczenie rynku dla kawioru wynika w dużej mierze z braku świadomości konsumentów, czym jest kawior oraz tego, że jest on produktem dostępnym, również cenowo, dla dużej grupy konsumentów.

undefined

Alan Jones przedstawił bardzo ciekawą prezentację obrazującą historię oraz obecną sytuację hodowli jesiotra na świecie. Nakreślił rolę funkcjonującej od kilku lat grupy hodowców jesiotrów i producentów kawioru, której sam przewodniczy, a której zadaniem jest identyfikowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów. Obecnie grupa ta formalnie stała się Grupą Roboczą przy FEAPie, ze względu na rangę FEAPu i jego siłę lobbingową. Alan Jones wymienił główne obszary, którymi Jesiotrowa Grupa Robocza się obecnie zajmuje m.in. zakaz importu jesiotrów i produktów z jesiotra w USA oraz regulacje dotyczące Konwencji Waszyngtońskiej - CITES. Tematy te znalazły swoje odzwierciedlenie w dalszej części programu konferencji.

undefined

Jim Michels, jako hodowca jesiotra ze Stanów Zjednoczonych, nakreślił tło regulacji wprowadzających zakaz obrotu 15 gatunkami jesiotrów. Tworzone regulacje mają pierwotnie na celu ochronę zagrożonych i zagrożonych wyginięciem gatunków. Od nadanego statusu: gatunek zagrożony lub gatunek ginący, zależą restrykcje dotyczące hodowli oraz wszelkiego obrotu rybami i produktami z tych ryb, w tym również importu tychże produktów do USA. Obecnie trwają procedury prowadzące do ustalenia statusu m.in. tak ważnego z punktu widzenia hodowli gatunku jak Acipenser baeri.

undefined

Handel jesiotrem jak i produktami z jesiotra jest ściśle obwarowany zapisami Konwencji Waszyngtońskiej, znanej szeroko pod akronimem CITES. Temu tematowi poświęcono całą sesję podczas konferencji, ponieważ procedury związane z uzyskiwaniem certyfikatów CITES zostały zidentyfikowane jako jeden z kluczowych problemów dla hodowców. Ogólne uwarunkowania i powody wprowadzenia regulacji CITES przedstawił Karol Wolnicki z MŚ. Celem Konwencji Waszyngtońskiej jest ścisła kontrola obrotu gatunkami zwierząt (tu-jesiotrów) oraz produktami z nich, których pozyskiwanie w naturze jest ograniczone bądź zakazane. Procedurami objęte są tu zarówno same gatunki, które należy chronić, jak i gatunki podobne do nich. Szczytny cel jednak przybrał w praktyce formę żmudnych, a przede wszystkim niezwykle czasochłonnych procedur administracyjnych.

Mario Pazzaglia, przedstawiciel Włoskiego Stowarzyszenia Hodowców, w obrazowy sposób zarysował czasowe uwarunkowania ubiegania się o certyfikat CITES. Procedury te mają znaczący wpływ na producentów i rynek kawioru, ponieważ konsumują kilkadziesiąt dni przydatności do spożycia tego cennego, świeżego produktu, jakim jest kawior. Prezentacja Mario Pazzaglia stanowi wstęp do dyskusji nad możliwością przeformułowania istniejących procedur i skrócenia czasu ich trwania. Karol Wolnicki w swojej prezentacji wspomniał o tym, że trwają prace (w Polsce) nad stworzeniem pewnego rodzaju „banderoli”, która będzie naklejana na opakowania z kawiorem, aby zabezpieczyć produkt przed kilkukrotnym otwieraniem puszek. W dyskusji zaznaczono, że taka naklejka będzie miała wpływ na estetyczną stronę luksusowego produktu i może stanowić o przewagach konkurencyjnych producentów z krajów, w których takie naklejki nie będą wymagane.

Paolo Bronzi w zastępstwie prof. Haralda Rosenthala, który z powodu nieszczęśliwego wypadku nie mógł dotrzeć na konferencję, wygłosił niezwykle sprawnie zawiły temat „Optymalizacji inkubacji ikry jesiotrów”.

undefined

Hodowla jesiotra jest przedsięwzięciem wieloletnim i obarczonym wysokim ryzykiem. Okazuje się, że ubezpieczenie żywych ryb stanowi wyzwanie dla większości firm ubezpieczeniowych. Cedric Audor przedstawił uwarunkowania dotyczące ubezpieczenia hodowli ryb, zakresu ryzyka objętego polisą orazwarunków ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

undefined

Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy udali się na ostatnie piętro hotelu do klubu Aviator, aby podziwiając piękną panoramę Warszawy przy wspólnej kolacji wymienić własne spostrzeżenia oraz wdać się w intrygujące dyskusje. 

undefined

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykładowcom za ich wkład w to wyjątkowo udane i interesujące wydarzenie. Jako że Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa na stałe weszła do planów osób zainteresowanych hodowlą jesiotrów i produkcją kawioru, już dziś zapraszamy na IX Międzynarodową Konferencję Jesiotrową, która odbędzie się w 3 tygodniu listopada 2018.

Wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie konferencyjnej http://sturgeoninternational.com/galeria/galeria-2016,47.