LET'S GROW TOGETHER
Archiwum:Wszystkie aktualności
  • Wszystkie aktualności
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
18. 09. 2017

Koniec Światowego Sympozjum Jesiotrowego 2017

Aller Aqua sponsorował Światowe Sympozjum Jesiotrowe 2017, które odbyło się w Wiedniu w Austrii. Nasz kierownik działu badań Dr. Florian Nagel był przewodniczącym sesji żywieniowej.

Dr. Florian Nagel przedstawił program karmienia Aller Aqua, specjalnie skomponowany dla jesiotra, dla wszystkich stadiów jego życia, od wylęgu do tarlaków, podkreślając koncepcję VITAMAX. VITAMAX ma kluczowe znaczenie dla dobrego zdrowia ryb, zmniejszając stres i rozprzestrzenianie się chorób. Działa przeciw patogennym bakteriom.

Sympozjum, które zgromadziło 280 uczestników z 30 różnych krajów, zakończyło się sukcesem i umożliwiło wymianę doświadczeń z różnych dziedzin dotyczących jesiotra.


Od lewej: Antoni and Szymon Łakomiak, Antonius Caviar, Dr Florian Nagel, Dorota Juchniewicz-Pasquier i Hans Erik Bylling z Aller Aqua