LET'S GROW TOGETHER

Badania & Rozwój

Badania & Rozwój

Nasz Departament Badań i Rozwoju zajmuje się ciągłym ulepszaniem istniejących pasz i kreowaniem nowych. W tym celu ciągle szuka i ocenia surowce pod względem największej zawartości substancji odżywczych. Pasze dla różnych gatunków ryb i surowce służące do ich produkcji są testowane w laboratoriach i w terenie.

Badania laboratoryjne

Produkowane przez Aller Aqua pasze i stosowane surowce testowane są w naszym Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua Research.

Badania w terenie

Po udanych badaniach laboratoryjnych pasze testowane są w ścisłej współpracy z hodowcami na hodowlach.

Kiedy badania w terenie potwierdzają wyniki testów laboratoryjnych, nowe pasze dla ryb trafiają do sprzedaży, a surowce do produkcji.

Rozwój