LET'S GROW TOGETHER

Badania laboratoryjne przeprowadzane są głównie w Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua Research

Aller Aqua Research

Centrum Badań i Rozwoju, oprócz specjalistycznej aparatury pomiarowej, wyposażone jest w kilka recyrkulatów, w których można symulować różne warunki środowiskowe.

Współpraca z uniwersytetami i dostęp do nowoczesnych laboratoriów to kolejne zalety płynące z lokalizacji Aller Aqua Research.