LET'S GROW TOGETHER

Centrum Badań i Rozwoju

W Aller Aqua dokładamy wszelkich starań, aby oferować hodowcom pasze dla ryb w przystępnych cenach zachowując jednocześnie najwyższą jakość zapewniającą szybki wzrost i zdrowie ryb. Jesteśmy przekonani, że aby utrzymać pomyślne relacje biznesowe, musimy przede wszystkim umożliwić klientom prowadzenie zdrowej i wydajnej hodowli.

Nasz Dział Badań i Rozwoju intensywnie pracuje nad nowymi rodzajami pasz dla ryb oraz ciągłym doskonaleniem istniejących już produktów. Do innych zadań Działu należy kontrola surowców, z których zrobione są pasze. Pasze i surowce badane są w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych.

Badania laboratoryjne przeprowadzamy we własnym ośrodku badawczym Aller Aqua Research w Niemczech.

Aller Aqua Research zajmuje się ciągłym ulepszaniem istniejących pasz dla ryb i tworzeniem nowych, innowacyjnych produktów. W tym celu ciągle szuka i ocenia surowce pod względem największej zawartości substancji odżywczych. Pasze dla różnych gatunków ryb i surowce służące do ich produkcji testowane są zarówno w laboratoriach, jak i w terenie.

 

Badania laboratoryjne

Produkowane przez Aller Aqua pasze dla ryb, a także stosowane do ich produkcji surowce, badane są w naszym Centrum Badań i Rozwoju, Aller Aqua Research.

Badania w terenie

Po udanych badaniach laboratoryjnych, pasze testowane są na gospodarstwach w ścisłej współpracy z hodowcami.

Kiedy badania w terenie potwierdzają wyniki testów laboratoryjnych, nowe pasze dla ryb trafiają do sprzedaży, a surowce do produkcji.

 

 

Tworzenie wysokiej jakości pasz

Pasze Aller Aqua powstają w wyniku kompleksowego procesu testowania i oceny w oparciu o ustandaryzowane procedury. Nasz zespół korzysta z nowoczesnego zaplecza badawczego, technologii i sprzętu, a jego działania skupiają się przede wszystkim na satysfakcji naszych klientów.

Wiąże się to z ciągłym dążeniem do innowacji, co we współpracy z partnerami i instytucjami badawczymi sprawia, że nasi klienci przodują w rozwoju akwakultury.

Najnowsze informacje o naszej działalności badawczej znajdą Państwo na stronie Aller Aqua R&D na Facebooku.

Aller Aqua Research & Development on Facebook

 

Badania terenowe

Po zakończeniu badań w laboratorium i centrum badawczym Aller Aqua Research, eksperymentalne lub innowacyjne pasze podlegają dalszej ocenie w “warunkach rzeczywistych” na hodowlach. Ustawienie i utrzymanie określonych warunków podczas badań laboratoryjnych umożliwia przeprowadzenie badań, które na gospodarstwach rybackich nie są możliwe do wykonania. Nawet przy doskonałym zarządzaniu warunki środowiskowe się zmieniają, co wystawia pasze na próbę. Eksperymenty przeprowadzone w laboratorium powtarza się zatem na hodowlach, a następnie – zanim nowy produkt trafi na rynek – porównuje z paszami oferowanymi przez konkurencję. Dodatkowe eksperymenty paszowe prowadzone są również na dużych zautomatyzowanych gospodarstwach, korzystających z automatycznego karmienia, kamer i urządzeń sortujących.

 

    


Ocena wyników badań

Szereg specjalistycznych laboratoriów oraz ekspertów wspiera zespół Aller Aqua w badaniach nad szeroką gamą wskaźników jakości, takich jak właściwości fizyczne granulatu, smak paszy, strawność, wydajność, pigmentacja i wpływ na zdrowie ryb. Ten ostatni czynnik ma związek z analizą flory mikrobiologicznej i modulacją reakcji stresowej w trudnych warunkach środowiskowych. Zastosowanie odpowiedniej paszy może złagodzić negatywny wpływ czynników związanych z hodowlą, stresem i chorobą. Wydajność i zdrowie ryb ocenia się ostatecznie na końcowym etapie produkcji pod kątem wydajności rzeźnej i liczby uzyskiwanych filetów, ich budowy, zawartości kwasów tłuszczowych, a także właściwości smakowych.

 

Zaplecze badawcze Aller Aqua Research

Zaplecze badawcze Aller Aqua Research obejmuje kilka systemów RAS, które pozwalają na stworzenie określonych warunków środowiskowych. Pozwala to na prowadzenie badań zarówno na gatunkach słodko-, jak i słonowodnych, w wodzie zimnej i ciepłej, podczas całego okresu rozwoju - od wylęgu po rozmiar rynkowy. Tak elastyczny system umożliwia kompleksową analizę składników i rozwój pasz przy jednoczesnym zapewnieniu oszczędności i ekologii produktu. Badania prowadzone we współpracy z ośrodkami hodowlanymi gwarantują, że klienci Aller Aqua otrzymują sprawdzoną paszę wysokiej jakości.

 

    

Ocena pasz próbnych

Badania mające na celu ocenę jakości surowców, testowanie nowych receptur i rozwijanie koncepcji paszowych prowadzone są w ściśle kontrolowanych warunkach. Ryby karmione są paszami próbnymi od momentu wylęgu, aż do odłowu, co pozwala monitorować ich wpływ na każdym etapie cyklu życia ryby. Stosowane protokoły badań umożliwiają porównywanie wyników uzyskanych w różnych porach roku, dzięki czemu można łączyć otrzymane dane i wykorzystywać je jako podstawę do dalszych badań.

Aller Aqua Research prowadzi kompleksowy katalog danych z badań wydajności poszczególnych surowców przeznaczonych dla różnych gatunków ryb we wszystkich stadiach rozwoju.

 

Asortyment surowców

Pasza dla ryb zawiera wiele składników różnego pochodzenia, które posiadają odmienne właściwości. Aby uzyskać surowce wysokiej jakości, konieczne jest dogłębne zrozumienie funkcji, jaką – z uwzględnieniem różnic gatunkowych – pełni w paszy każdy poszczególny składnik. Składniki badane są zarówno pod kątem strawności, jak również wpływu na przyrost i zdrowie ryb. Dostępność surowców i ich koszt również są istotne, ponieważ pasze powinny umożliwiać jak najwyższy przyrost hodowli zachowując jednocześnie konkurencyjność cenową.

W Aller Aqua Research stale badamy i testujemy nowe składniki pasz, aby wciąż rozszerzać ich asortyment.