LET'S GROW TOGETHER

Centrum Badań i Rozwoju

W Aller Aqua staramy się dostarczać hodowcom pasze, dzięki którym ich ryby będą szybko rosły oraz będą zdrowe. Jesteśmy przekonani, że aby utrzymać pomyślne relacje biznesowe, przede wszystkim musimy umożliwić klientom prowadzenie zyskownej działalności.

Nasz Dział Badań i Rozwoju intensywnie pracuje nad nowymi rodzajami pasz oraz ciągłym doskonaleniem istniejących pasz, a także kontrolą surowców, z których te pasze są zrobione. Pasze i surowce są testowane w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych.

Testy laboratoryjne przeprowadzamy we własnym ośrodku badawczym Aller Aqua Research w Niemczech. 

 

Opracowywanie wysokiej jakości pasz

Pasze Aller Aqua powstają w wyniku kompleksowego procesu testowania i oceny w oparciu o ustandaryzowane procedury. Nasz zespół korzysta z nowoczesnego zaplecza badawczego, technologii i sprzętu, a jego działania mają na celu przede wszystkim sukces klienta.

Wiąże się to z ciągłym dążeniem do innowacji, co we współpracy z partnerami i instytucjami badawczymi pozwala sprawić, że nasi klienci przodują w rozwoju akwakultury.

Aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej działalności badawczej, prosimy o śledzenie strony Aller Aqua R&D na Facebooku.

Aller Aqua Research & Development on Facebook

 

Badania terenowe

Po zakończeniu testów w laboratorium i centrum badawczym Aller Aqua Research, eksperymentalne lub nowatorskie pasze podlegają dalszej ocenie w “warunkach rzeczywistych” na hodowlach. W testach laboratoryjnych można zadbać o ustawienie i utrzymanie określonych warunków, co na gospodarstwach rybackich nie jest możliwe. Nawet przy doskonałym zarządzaniu warunki środowiskowe się zmieniają, co wystawia pasze na próbę. Eksperymenty przeprowadzone w laboratorium powtarza się zatem na hodowlach, a następnie – zanim nowy produkt trafi na rynek – porównuje z paszami oferowanymi przez konkurencję. Dodatkowe eksperymenty paszowe prowadzone są również na dużych zautomatyzowach gospodarstwach, korzystających z automatycznego karmienia, kamer i urządzeń sortujących.

 

    


Ocena wyników badań

Szereg specjalistycznych laboratoriów oraz ekspertów wspiera zespół Aller Aqua w badaniach nad szeroką gamą wskaźników jakości, takich jak właściwości fizyczne granulatu, smak paszy, strawność, wydajność, pigmentacja i wpływ na zdrowie ryb. Ten ostatni czynnik ma związek z analizą flory mikrobiologicznej i modulacją reakcji stresowej w trudnych warunkach środowiskowych. Zastosowanie odpowiedniej paszy może złagodzić negatywny wpływ czynników związanych z hodowlą, stresem i chorobą. Wydajność i zdrowie ryb ocenia się ostatecznie na końcowym etapie produkcji pod kątem wydajności rzeźnej i liczby uzyskiwanych filetów, ich budowy, struktury, zawartości kwasów tłuszczowych, a także właściwości smakowych.

 

Zaplecze badawcze Aller Aqua Research

Zaplecze badawcze Aller Aqua Research obejmuje kilka systemów RAS, w których można stworzyć określone warunki środowiskowe, co pozwala na prowadzenie badań zarówno na gatunkach słodko-, jak i słonowodnych, w wodzie zimnej i ciepłej, w całym okresie rozwoju od wylęgu po rozmiar rynkowy. Taki elastyczny system umożliwia kompleksową analizę składników i rozwój pasz przy jednoczesnym zapewnieniu oszczędności i ekologii produktu. Szerokie badania w naszym centrum oraz we współpracy z  ośrodkami hodowlanymi gwarantują, że klienci Aller Aqua otrzymują sprawdzoną paszę wysokiej jakości.

 

    

Ocena paszy testowej

Badania mające na celu ocenę jakości surowców, testowanie nowych receptur i rozwijanie koncepcji paszowych prowadzone są w ściśle kontrolowanych warunkach. Ryby karmione są paszami próbnymi od momentu wylęgu aż do odłowu, co pozwala monitorować ich wpływ na przestrzeni całego cyklu życiowego. Stosowane protokoły badań umożliwiają porównywanie wyników uzyskanych w różnych porach roku, dzięki czemu można łączyć otrzymane dane i wykorzystywać je jako podstawę do dalszych badań.

Aller Aqua Research prowadzi kompleksowy katalog danych z badań wydajności poszczególnych surowców przeznaczonych dla różnych gatunków ryb na rozmaitych stadiach rozwoju.

 

Asortyment surowców

Pasza dla ryb zawiera wiele składników o różnych właściwościach i pochodzeniu. Aby uzyskać surowce wysokiej jakości, konieczne jest dogłębne zrozumienie funkcji, jaką – z uwzględnieniem różnic gatunkowych – pełni w paszy każdy poszczególny składnik. Składniki testowane są pod kątem strawności, jak również wpływu na przyrost i zdrowie ryb. Dostępność surowców i ich koszt równiez są istotne, ponieważ pasze powinny umożliwiać jak najwyższy przyrost hodowli po konkurencyjnych cenach.

W Aller Aqua Research stale badamy i testujemy nowe składniki pasz, aby wciąż rozszerzać ich asortyment.