LET'S GROW TOGETHER

Kontrola jakości jest wdrożona na wszystkich etapach produkcji pasz dla ryb Aller Aqua

Kontrola jakości

Zaczyna się od oceny i zaakceptowania surowców, poprzez cały proces produkcji, aż do ostatecznej jakości wyhodowanej ryby.

Cały czas mamy na uwadze:

 • HACCP i zarządzanie ryzykiem,
 • dobór właściwych dostawców w celu pozyskania najlepszej jakości surowców,
 • monitoring i kontrolę jakości wszystkich surowców oraz wszystkich produkowanych pasz,
 • identyfikowalność podczas całego łańcucha wartości.

System kontroli jakości Aller Aqua podlega regularnym zewnętrznym audytom, a oferowane Państwu pasze produkowane są w zgodzie nie tylko z krajowymi przepisami, ale też unijnymi. Jesteśmy pod stałą kontrolą weterynaryjną oraz PIP.

Wypełnianie przez nas wewnętrznych regulaminów i zewnętrznych norm, jest dla Państwa gwarantem dostępu do zdrowej i bezpiecznej paszy dla ryb, która pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty.

 

Zrównoważony rozwój

Ograniczamy wpływ na środowisko wybierając surowce tylko z wiadomego pochodzenia, ze zrównoważonych źródeł. Co więcej formuły pasz Aller Aqua są ustalane tak, aby pasze były bardzo wydajne i wysoko strawne skutkując niską rozpuszczalnością substancji odżywczych w wodzie.

Wszystkie surowce nabywamy od certyfikowanych dostawców, którzy spełniają międzynarodowe standardy jakości.

 • M.in. ISO, HACCP czy GMP+
 • Wszystkie surowce przez nas używane są wolne od GMO
 • Lokalne surowce mają priorytet
 • Wszystkie surowce związane z soją mają certyfikaty zrównoważonego rolnictwa (m.in. RTRS, ProTerra czy ISCC)
 • Używana przez nas mączka rybna i olej rybny, które produkowane są z dziko żyjących ryb, pochodzą wyłącznie ze zdrowych, odnawialnych zasobów, gatunków niezagrożonych. Certyfikaty MSC/ISEAL i IFFO-RS gwarantują te zrównoważone źródła
 • Produkty uboczne z przetwórni, które zostały uznane za zrównoważone źródło surowców, regularnie używane są jako surowce morskie
 • Niepożądane substancje są pod ścisłym nadzorem

Certyfikaty

Przestrzegamy wszystkich krajowych i europejskich przepisów dotyczących konwencjonalnych pasz dla ryb, a do tego nasza firma matka w Danii jest certyfikowanym producentem pasz organicznych i leczniczych.

Dbamy o najwyższą jakość naszych produktów.

Z tego powodu fabryki Aller Aqua specjalizują się w produkcji wybranych produktów.

Oferowane na rynku polskim pasze produkowane są w następujących fabrykach:

 • Duńska fabryka w Christiansfeld specjalizuje się w starterach, paszach narybkowych do 1,5mm włącznie, paszach funkcjonalnych i organicznych
 • Polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu specjalizuje się w paszach narybkowych powyżej 1,5mm i paszach wzrostowych

Obie fabryki oprócz kontroli przez władze krajowe i unijne podlegają weryfikacjom potrzebnym do posiadania certyfikatów adekwatnych do specjalizacji ich produkcji jak Global G.A.P., HACCP czy ASC.

Polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu kontrolowana jest przez następujące organy:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • SANEPID,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Urząd Normalizacji i Miar,
 • Urząd Miasta w zakresie np. ksiąg obiektów (budynków),
 • Straż Pożarna,
 • audytor HACCP,
 • audytor GLOBAL G.A.P.


 

GLOBAL G.A.P.  
System związany z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Aller Aqua jest jednym z elementów w łańcuchu. System prześwietla całość procesu zaopatrzenia w surowce (produkcji, sprzedaży, dostawy wyrobu gotowego oraz zagadnienia BHP i PPOŻ). Zawiera też normy produkcyjne pasz dla ryb. 
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT GLOBAL G.A.P.HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. 
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT HACCP
Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych postanowiło wyróżnić hodowle pstrąga, które oferują polskiemu konsumentowi rybę, wyhodowaną z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz polskiego oraz wspólnotowego prawa. Znak „Nasz pstrąg” ma zapewnić lepszą identyfikowalność naszych rodzimych hodowców ryb oraz mówi o silnych aspektach zdrowotnych i proekologicznych produktu, jakim jest pstrąg lub jego przetwory. Aller Aqua jako dostawca wysokiej jakości pasz, o wysokich standardach i zrównoważonych normach produkcyjnych, jest istotną częścią produkcji pstrąga.
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT NASZ PSTRAG

Aller Aqua comply with EU regulation for production of organic fish feed
Organiczne Pasze dla Ryb 
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT


Zgodność ze standardem ASC Fresh Water Trout Standard
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT ASC


GLOBAL G.A.P. NON-GM / Ohne Gentechnik" Add-on
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT

data-udi=
Naturland certyfikat
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT