LET'S GROW TOGETHER

Kontrola jakości jest wdrożona na wszystkich etapach produkcji pasz dla ryb Aller Aqua

Kontrola jakości

Zaczyna się od oceny i zaakceptowania surowców, poprzez cały proces produkcji, aż do ostatecznej jakości wyhodowanej ryby.

Cały czas mamy na uwadze:

 • HACCP i zarządzanie ryzykiem,
 • dobór właściwych dostawców w celu pozyskania najlepszej jakości surowców,
 • monitoring i kontrolę jakości wszystkich surowców oraz wszystkich produkowanych pasz,
 • identyfikowalność podczas całego łańcucha wartości.

System kontroli jakości Aller Aqua podlega regularnym zewnętrznym audytom, a oferowane Państwu pasze produkowane są w zgodzie nie tylko z krajowymi przepisami, ale też unijnymi. Jesteśmy pod stałą kontrolą weterynaryjną oraz PIP.

Wypełnianie przez nas wewnętrznych regulaminów i zewnętrznych norm, jest dla Państwa gwarantem dostępu do zdrowej i bezpiecznej paszy dla ryb, która pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty.

 

Zrównoważony rozwój

Ograniczamy wpływ na środowisko wybierając surowce tylko z wiadomego pochodzenia, ze zrównoważonych źródeł. Co więcej formuły pasz Aller Aqua są ustalane tak, aby pasze były bardzo wydajne i wysoko strawne skutkując niską rozpuszczalnością substancji odżywczych w wodzie.

Wszystkie surowce nabywamy od certyfikowanych dostawców, którzy spełniają międzynarodowe standardy jakości.

 • M.in. ISO, HACCP czy GMP+
 • Wszystkie surowce przez nas używane są wolne od GMO
 • Lokalne surowce mają priorytet
 • Wszystkie surowce związane z soją mają certyfikaty zrównoważonego rolnictwa (m.in. RTRS, ProTerra czy ISCC)
 • Używana przez nas mączka rybna i olej rybny, które produkowane są z dziko żyjących ryb, pochodzą wyłącznie ze zdrowych, odnawialnych zasobów, gatunków niezagrożonych. Certyfikaty MSC/ISEAL i IFFO-RS gwarantują te zrównoważone źródła
 • Produkty uboczne z przetwórni, które zostały uznane za zrównoważone źródło surowców, regularnie używane są jako surowce morskie
 • Niepożądane substancje są pod ścisłym nadzorem

Certyfikaty

Przestrzegamy wszystkich krajowych i europejskich przepisów dotyczących konwencjonalnych pasz dla ryb, a do tego nasza firma matka w Danii jest certyfikowanym producentem pasz organicznych i leczniczych.

Dbamy o najwyższą jakość naszych produktów.

Z tego powodu fabryki Aller Aqua specjalizują się w produkcji wybranych produktów.

Oferowane na rynku polskim pasze produkowane są w następujących fabrykach:

 • Duńska fabryka w Christiansfeld specjalizuje się w starterach, paszach narybkowych do 1,5mm włącznie, paszach funkcjonalnych i organicznych
 • Polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu specjalizuje się w paszach narybkowych powyżej 1,5mm i paszach wzrostowych

Obie fabryki oprócz kontroli przez władze krajowe i unijne podlegają weryfikacjom potrzebnym do posiadania certyfikatów adekwatnych do specjalizacji ich produkcji jak Global G.A.P., HACCP czy ASC.

Polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu kontrolowana jest przez następujące organy:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • SANEPID,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Urząd Normalizacji i Miar,
 • Urząd Miasta w zakresie np. ksiąg obiektów (budynków),
 • Straż Pożarna,
 • audytor HACCP,
 • audytor GLOBAL G.A.P.