LET'S GROW TOGETHER

Kontrola jakości NA wszystkich etapACH produkcji pasz dla ryb Aller Aqua

Kontrola jakości

W Aller Aqua kontrolą jakości objęty jest cały łańcuch wartości. Poczynając od pozyskiwania surowców i kończąc na dostarczeniu wysokiej jakości paszy dla ryb naszym klientom.

W produkcji paszy dla ryb przede wszystkim dbamy o:

 • HACCP i zarządzanie ryzykiem,
 • dobór właściwych dostawców w celu pozyskania najlepszej jakości surowców,
 • monitoring i kontrolę jakości wszystkich surowców oraz wszystkich produkowanych pasz,
 • identyfikowalność podczas całego łańcucha wartości.

System kontroli jakości Aller Aqua podlega regularnym zewnętrznym audytom, a oferowane pasze dla ryb produkowane są zgodnie nie tylko z krajowymi przepisami, ale też unijnymi. Jesteśmy pod stałą kontrolą weterynaryjną oraz PIP.

Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i zewnętrznych norm jest dla gwarantem dostępu do zdrowej i bezpiecznej paszy dla ryb, która pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty hodowli.

 

Zrównoważony rozwój

Ograniczamy wpływ na środowisko wybierając surowce tylko z wiadomego pochodzenia, ze zrównoważonych źródeł. Co więcej, receptury paszowe Aller Aqua są tworzone w taki sposób, aby pasze były możliwie najwydajniejsze i wysoko strawne skutkując niską rozpuszczalnością substancji odżywczych w wodzie.

Wszystkie surowce nabywamy od certyfikowanych dostawców, którzy spełniają międzynarodowe standardy jakości.

 • M.in. ISO, HACCP czy GMP+,
 • Wszystkie surowce używane przez nas są wolne od GMO,
 • Pozyskiwanie surowców z lokalnych źródeł to dla nas priorytet,
 • Wszystkie surowce związane z soją mają certyfikaty zrównoważonego rolnictwa (m.in. RTRS, ProTerra czy ISCC),
 • Używana przez nas mączka rybna i olej rybny, które produkowane są z dziko żyjących ryb, pochodzą wyłącznie ze zdrowych, odnawialnych zasobów oraz gatunków niezagrożonych. Zrównoważone źródła pozyskiwania potwierdzają certyfikaty MSC/ISEAL i IFFO-RS,
 • Produkty uboczne z przetwórni, które zostały uznane za zrównoważone źródło surowców, regularnie używane są jako surowce morskie,
 • Niepożądane substancje są pod ścisłym nadzorem.

Certyfikaty

Przestrzegamy wszystkich krajowych i europejskich przepisów dotyczących konwencjonalnych pasz dla ryb, a do tego nasza firma matka w Danii jest certyfikowanym producentem pasz organicznych i leczniczych.

Dbamy o najwyższą jakość naszych produktów.

Z tego powodu fabryki Aller Aqua specjalizują się w produkcji wybranych produktów.

Oferowane na rynku polskim pasze produkowane są w następujących fabrykach:

 • Duńska fabryka w Christiansfeld specjalizuje się w starterach, paszach narybkowych do 1,5mm włącznie, paszach funkcjonalnych i organicznych,
 • Polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu specjalizuje się w paszach narybkowych powyżej 1,5mm i paszach wzrostowych,
 • Niemiecka fabryka w Golssen specjalizuje się w produkcji pasz wzrostowych.

Obie fabryki oprócz kontroli przez władze krajowe i unijne podlegają weryfikacjom potrzebnym do posiadania certyfikatów adekwatnych do specjalizacji ich produkcji, takich jak Global G.A.P., HACCP czy ASC.

Polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu kontrolowana jest przez następujące organy:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • SANEPID,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Urząd Normalizacji i Miar,
 • Urząd Miasta w zakresie np. ksiąg obiektów (budynków),
 • Straż Pożarna,
 • audytor HACCP,
 • audytor GLOBAL G.A.P.