LET'S GROW TOGETHER

Kontrola jakości jest wdrożona na wszystkich etapach produkcji pasz dla ryb Aller Aqua

Kontrola jakości

Zaczyna się od oceny i zaakceptowania surowców, poprzez cały proces produkcji, aż do ostatecznej jakości wyhodowanej ryby.

Cały czas mamy na uwadze:

  • HACCP i zarządzanie ryzykiem,
  • dobór właściwych dostawców w celu pozyskania najlepszej jakości surowców,
  • monitoring i kontrolę jakości wszystkich surowców oraz wszystkich produkowanych pasz,
  • identyfikowalność podczas całego łańcucha wartości.

System kontroli jakości Aller Aqua podlega regularnym zewnętrznym audytom, a oferowane Państwu pasze produkowane są w zgodzie nie tylko z krajowymi przepisami, ale też unijnymi. Jesteśmy pod stałą kontrolą weterynaryjną oraz PIP.

Wypełnianie przez nas wewnętrznych regulaminów i zewnętrznych norm, jest dla Państwa gwarantem dostępu do zdrowej i bezpiecznej paszy dla ryb, która pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty.