LET'S GROW TOGETHER

Certyfikaty

Przestrzegamy wszystkich krajowych i europejskich przepisów dotyczących konwencjonalnych pasz dla ryb, a do tego nasza firma matka w Danii jest certyfikowanym producentem pasz organicznych i leczniczych.

Dbamy o najwyższą jakość naszych produktów.

Z tego powodu fabryki Aller Aqua specjalizują się w produkcji wybranych produktów.

Oferowane na rynku polskim pasze produkowane są w następujących fabrykach:

 • duńska fabryka w Christiansfeld specjalizuje się w starterach, paszach narybkowych do 1,5mm włącznie, paszach funkcjonalnych i organicznych,
 • polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu specjalizuje się w paszach narybkowych powyżej 1,5mm i paszach wzrostowych.

Obie fabryki oprócz kontroli przez władze krajowe i unijne podlegają weryfikacjom potrzebnym do posiadania certyfikatów adekwatnych do specjalizacji ich produkcji jak Global G.A.P., HACCP czy ASC.

Certyfikaty:

Aller Aqua is an comliance with Global G.A.P.
GLOBAL G.A.P.
System związany z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Aller Aqua jest jednym z elementów w łańcuchu. System prześwietla całość procesu zaopatrzenia w surowce (produkcji, sprzedaży, dostawy wyrobu gotowego oraz zagadnienia BHP i PPOŻ). Zawiera też normy produkcyjne pasz dla ryb.
Zobacz nasz certyfikat GLOBAL G.A.P.
Aller Aqua comply with EU regulation for production of organic fish feed
Organiczne Pasze dla Ryb.
zOBACZ NASZ CERTYFIKAT


HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. 
ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT HACCP

Aller Aqua comply with the ASC Fresh Water Trout Standard
Zgodność ze standardem ASC Fresh Water Trout Standard.
Zobacz nasz certyfikat ASC

   

Polska fabryka w Golubiu-Dobrzyniu kontrolowana jest przez następujące organy:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • SANEPID,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Urząd Normalizacji i Miar,
 • Urząd Miasta w zakresie np. ksiąg obiektów (budynków),
 • Straż Pożarna,
 • audytor HACCP,
 • audytor GLOBAL G.A.P.