LET'S GROW TOGETHER

WSPOMAGA ODPORNOŚĆ TWOICH RYB

VITAMAX

ALLER VITAMAX to w pełni odpowiadająca potrzebom żywieniowym ryb linia produktów dodatkowo wzbogaconych glukanami, witaminami, nukleotydami i krótkołańcuchowymi monoglicerydami, które posiadają specjalne właściwości antybakteryjne, wzmacniają układ odpornościowy ryb i poprawiają ich kondycję.


DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ PASZE FUNKCJONALNE?

Ryby, jak każde inne żywe stworzenia, są narażona na stres. Może on być wywołany różnymi czynnikami np. zmianą temperatury lub jakości wody, sortowaniem, transportem, szczepionkami lub chorobami. W tych przypadkach, aby stres nie wpłynął negatywnie na wzrost ryb, ich układ odpornościowy potrzebuje wsparcia.


JAK DZIAŁA VITAMAX?

Linia VITAMAX powstała w wyniku 5-letnich badań i doświadczeń, skupiających się na rozwiązaniu faktycznych problemów pojawiających się w hodowli.

Składniki aktywne zostały jakościowo i ilościowo dobrane w taki sposób, aby optymalnie wspierać układ odpornościowy ryb i poprawiać ich kondycję. Co więcej, VITAMAX wpływa zarówno na odporność wrodzoną, jak i nabytą.


WITAMINA C

Pełni funkcję antyoksydacyjną, która ma wpływ na poprawę działania i ochronę komórek układu odpornościowego.


WITAMINA E

Głównie przechowywana jest w błonie komórkowej, gdzie działa antyoksydacyjnie. Chroni nienasycone kwasy tłuszczowe przed wolnymi rodnikami. Ochrona ta przeciwdziała uszkodzeniom komórki.


NUKLEOTYDY

Stanowią materiał budulcowy dla DNA. Pośredniczą w metabolizmie energetycznym i sygnalizacji komórkowej. Wyniki badań wskazują, że ich suplementacja podnosi odporność na infekcje i poprawia efektywność szczepionek.


GLUKANY

Te długołańcuchowe polisacharydy ze ścian komórkowych drożdży pomagają w aktywizacji układu odpornościowego w obronie przeciwko patogenom.


KRÓTKOŁAŃCUCHOWE MONOGLICERYDY (SCM)

Krótkołańcuchowe monoglicerydy, przenikając ścianę i błonę komórkową, potrafią zniszczyć komórkę bakterii. SCM ukryte są w glicerolu, który stanowi źródło energii dla bakterii. W środku komórki bakterii SCM zmieniają PH komórki, co prowadzi do uszkodzenia błony komórkowej i DNA. W ten sposób komórka bakterii ulega zniszczeniu.


JAK STOSOWAĆ VITAMAX?

Zaleca się stosowanie pasz VITAMAX na 2 tygodnie przed spodziewaną sytuacją stresogenną w celu wzmocnienia układu odpornościowego i poprawy kondycji ryb. Dla zwiększenia efektu pasze VITAMAX stosujemy także w trakcie i po sytuacji stresogennej. 

Kliknij tutaj aby pobrać karty paszowe