RASTIMO ZAJEDNO

Istraživanje i razvoj

U Aller Aqua dajemo sve od sebe da uzgajivačima ribe ponudimo pristupačnu stočnu hranu, koja omogućava brz rast ribe efikasnom konverzijom hrane. Verujemo da je omogućavanje zdravog poslovanja uzgajivačima ribe srž uspešnog poslovnog odnosa.

Kontinuirani razvoj postojećih i novih vrsta hrane i procena sirovina za ishranu ribe je odgovornost našeg Odeljenja za istraživanje i razvoj. Predani tim, hranu za različite vrste i siroviu testira  u laboratorijskim i poljskim uslovima.

Ispitivanje hrane i sirovina vrši se na sopstvenoj probnoj stanici u Nemačkoj, Aller Aqua Research.

Razvijanje hrane za ribe visokih performansi

Komercijalna hrana za ribu iz Aller Aqua rezultat je sveobuhvatnog ispitivanja i procene. Njihov razvoj sledi standardizovane procedure i koristi najsavremenije istraživačke objekte, tehnologiju i opremu sa fokusom na uspeh naših kupaca.

To ide ruku pod ruku sa stalnim nagonom za inovacijama u partnerstvu sa probnim partnerima i istraživačkim institucijama kako bi naši kupci bili u prvom planu razvoja akvakulture.

Pratite Aller Aqua R&D na Facebook-u da biste dobijali najnovije vesti o našim istraživačkim aktivnostima.

Aller Aqua Research & Development on Facebook

Terenska probna procena

Nakon uspešne evaluacije u laboratoriji i pobnim objektima u kompaniji Aller Aqua Research, eksperimentalna ili nova hrana za ribu se dalje ocenjuje na ribnjacima u „stvarnim životnim uslovima“. U laboratorijskim ispitivanjima mogu se uspostaviti i održavati određena okruženja, što nije nužno slučaj na ribnjacima. Čak i ako se njima savršeno upravlja, fluktuirajući uslovi okoline su stvarnost, što dodatno testira hrane za ribu. Laboratorijski eksperimenti sa hranom se stoga ponavljaju na uzgajalištima riba i upoređuju sa proizvodima konkurenata pre nego što se novi proizvodi pojave na tržištu. Pored toga, određena ispitivanja u vezi sa uzgojem ribe izvode se direktno na ribnjacima, kada se efekti na ribu mogu pratiti samo u velikom obimu, poput korišćenja novih automata za hranjenje, fotoaparata ili mašina za sortiranje.

   

 
Procena rezultata ispitivanja

Laboratorije i istraživački partneri podržavaju kompaniju Aller Aqua R&D u istraživanju širokog spektra pokazatelja zasnovanih na učinku. Oni se kreću od fizičkih karakteristika peleta, do ukusnosti hrane, svarljivosti, performansi, pigmentacije i zdravstvenih studija. Ovo poslednje odgovara mikrobiomskom inženjerstvu i modulaciji stresa ribe u izazovnim uslovima okoline. Primena prave hrane može ublažiti efekte uzgoja, stresa i obolevanja. Učinak i zdravlje ribe konačno se procenjuju na nivou proizvoda s obzirom na prinos fileta, teksturu filea i nivoe masnih kiselina, kao i senzorne karakteristike.

Probni objekti u Aller Aqua Research

U kompaniji Aller Aqua Research nalazi se nekoliko recirkulacionih sistema akvakulture. Potpuna kontrola izabranih uslova okoline omogućava ispitivanja u slatkoj i slanoj vodi sa vrstama hladne i tople vode, od legla do tržišne veličine ribe. Fleksibilna postavka omogućava nam da sprovedemo sveobuhvatnu analizu sastojaka i razvijemo hranu dok istovremeno procenjujemo održivost proizvoda i ekonomičnost. Proces interaktivnog testiranja sa komercijalnim ribnjacima osigurava snabdevanje visokokvalitetne hrane za ribu kupcima kompanije Aller Aqua.

   

 
Testiranje evaluacija hranjenja

Ispitivanje hranjenja za procenu kvaliteta sirovina, ispitivanje novih recepata i razvijanje koncepta hrane sprovode se u uslovima okoline koji se mogu izabrati. Od legla do vadjenja, riba se može hraniti test hranom, što nam omogućava praćenje efekata tokom čitavog životnog ciklusa. Primenjeni protokoli ispitivanja omogućavaju poređenje rezultata ispitivanja između sezona, tako da se dobijeni podaci mogu kombinovati i nadograđivati.

Aller Aqua Research je uspostavio sveobuhvatan katalog podataka o performansama i sastavu sirovina za različite vrste riba i različite faze života.

Portfolio sirovina

Riblja hrana sadrži razne sirovine sa karakteristikama različitog porekla. Veliki zahtevi prema kvalitetu sirovina zahtevaju temeljno razumevanje funkcionalnosti svake sirovine u riblje hrane do nivoa svake vrste. Sirovine se testiraju u procesu hranjenja na svarljivost hranljivih sastojaka, kao i na efekte na rast i zdravlje riba. Međutim, dostupnost sirovina i cena takođe se uzimaju u obzir prilikom ispitivanja hrane za ribu, jer hrana za ribu mora da obezbedi vrhunske performanse u rastu po konkurentnoj ceni.

U kompaniji Aller Aqua Research neprestano proveravamo i testiramo nove sirovine u hrani za ribu, na kraju ih dodajući u naš portfelj sirovina.