RASTIMO ZAJEDNO

Politika menadžment sistema

 

Zadovoljstvo korisnika naših proizvoda je ključ poslovnog uspeha našeg preduzeća. Trudimo se da isporučimo hranu za ribe visokog kvaliteta svim našim kupcima. Nastojimo da održimo dugoročne poslovne odnose sa svim kupcima radi kontinuiteta poslovanja.

Ostvarenje navedenih ciljeva postiže se primenom sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću proizvoda u skladu sa savremenim međunarodnim standardima, što podrazumeva:

 • Poštovanje svih relevantnih propisa u vezi poslovanja preduzeća;
 • Etičan i odgovoran odnos u svim poslovnim prilikama i prema zaposlenima;
 • Obavezu rukovodstva da određuje takve poslovne ciljeve koji podržavaju navedeno opredeljenje i da osiguraju takvo interno okruženje, u kojem zaposleni mogu u potpunosti da učestvuju u ostvarivanju poslovnih ciljeva firme;
 • Uključivanje svih zaposlenih u ostvarenje ciljeva firme i brigu o njihovom zdravlju i bezbednosti;
 • Stalnu težnju da se otkriju i zadovolje zahtevi i očekivanja korisnika u cilju njihovog zadovoljenja;
 • Izvršavanje obaveza i rešavanje problema imajući u vidu uticaj svake aktivnosti u nizu procesa na željene rezultate. Razumevanje i upravljanje aktivnostima kao procesima, jer "lanac je toliko jak, koliko je jaka najslabija karika u lancu";
 • Razumevanje, uvažavanje i korišćenje međusobnih veza različitih procesa, tj. sistemski pristup u efikasnijem i efektivnijem postizanju ciljeva;
 • Svestan i neprekidan rad na poboljšavanju kako bezbednosti i kvaliteta proizvoda, tako i na očuvanju životne sredine i unapređenju ukupnih performansi organizacije;
 • Odlučivanje na osnovu činjenica, jer kvalitetne odluke se mogu doneti samo na bazi konkretnih podataka i pouzdanih informacija;
 • Izgradnju uzajamno korisnih, partnerskih odnosa sa isporučiocima, jer dugoročan uspeh se ne može ostvariti bez uspešnih i pouzdanih samo poslovnih partnera;
 • Uspostavljanje i sprovođenje održivog poslovanja, naročito sa aspekta uticaja na životnu sredinu.

 

Novi Sad 20.01.2022

 

Direktor

Petar Pejčić