RASTIMO ZAJEDNO

FOKUSIRANJE NAŠIH NAPORA

Naš fokus su SDG

U kompaniji Aller Aqua podržavamo UN-ove ciljeve održivog razvoja i ponosni smo što smo deo održive budućnosti. Iako radimo sa većinom ciljeva u svakodnevnom poslovanju, izabrali smo četiri cilja da bismo usredsredili svoje napore:

Aller Aqua support SDG 2 Zero hunger

Svako ima pravo na hranljive obroke.

Podržavamo cilj 2 isporukom visokokvalitetne hrane za ribe visoke efikasnosti i time omogućavamo uzgajivačima ribe da proizvode zdravu hranu, bogatu proteinima, za svoje porodice, istovremeno zarađujući za život.

Lokalna prodaja ribe čini zdravu hranu dostupnijom lokalno, istovremeno stvarajući sredstva za više hrane, kao i razvijajući posao.

OVDE SAZNAJTE VIŠE O UN SDG 2

Aller Aqua support SDG 8 Decent work and economic growth

Dostojanstveni rad može imati veliki uticaj na zaradu porodice.

Mnoge vlade vide da je povećanje akvakulture neophodno za održavanje populacije koja raste, hranom i smanjenim uvozom. Podržavamo šeme za širenje znanja i širenje akvakulture širom sveta.

Zalažemo se za povećanje akvakulture, što će stvoriti i dostojan rad i ekonomski rast za uključene porodice, kao i na nivou vlade.

OVDE SAZNAJTE VIŠE O UN SDG 8

Svi smo odgovorni za brigu o životnoj sredini.

Proizvodimo ekološki prihvatljivu visokokvalitetnu hranu za ribu, koja smanjuje uticaj na vodno okruženje, kao i na klimu uopšte.

Naši peleti za hranu smanjuju zagađenje vode minimizirajući otpad u vodi i osiguravajući da farmer postigne maksimalan učinak od minimalnog unosa. Podržavamo šire širenje akvakulture, koja stvara najmanji otisak ugljenika u bilo kojoj proizvodnji mesa.

Izborom regionalnih sirovina osiguravamo smanjenje zagađenja povezanog sa transportom.

OVDE SAZNAJTE VIŠE O UN SDG 13

Zaštita naših okeana je od vitalnog značaja.

Korišćenje ekološke hrane za ribe kompanije Aller Aqua smanjuje ispuštanje vode.

Pažljivo razmatramo upotrebu sirovina kako bismo smanjili upotrebu morskih sastojaka, štiteći tako divlje ribe u njihovim prirodnim staništima.

OVDE SAZNAJTE VIŠE O UN SDG 14

O nekim našim projektima DOP-a koji utiču na SDG UN-a pročitajte ovde:

Worldfish cooperation

Bylling foundation

Quality Education

Aller Aqua Cycling