RASTIMO ZAJEDNO

NAJKVALITETnija HRANA RIBE

Garancija kvaliteta

U osiguranju kvaliteta radimo na održivosti u čitavom lancu vrednosti. Od izvora sirovina do upotrebe hrane za životinje kod naših kupaca.
Podržavamo službu nabave u pronalaženju pravih sirovina kako bismo osigurali kvalitet hranljivih sastojaka, zahteve kupaca, zakonske zahteve i naravno naše zahteve za kvalitetnim sirovinama kako bismo postigli najbolje performanse iz hrane. Skup parametara kvaliteta takođe obuhvata sledljivost i originalnu proizvodnju sirovina. Ovi faktori su važni kada se osigurava odgovorna potrošnja i proizvodnja, kao i kvalitetan proizvod. Ispunjavanje svih zahteva kontrolišemo analizom dolaznih sirovina i održavanjem bliskog kontakta sa dobavljačima.

U pogledu izbegavanja neželjenih supstanci u hrani, Osiguranje kvaliteta kontinuirano nadgleda te supstance u sirovinama, kako bi se osigurala bezbednost hrane, ali i da bi se obezbedilo da sirovine potiču iz bezbednog i održivog okruženja.

Nadgledamo naše proizvode u svim koracima procesa u stvaranju sigurnih, jednoobraznih dodataka bez prašine. Sve serije kontrolišu se prema specifikacijama kvaliteta pre napuštanja proizvodnog mesta.

Fizički, pelet za hranu za ribu mora biti bez prašine i što je moguće jednolikiji. Fokusiranje na ove parametre ograničava otpad hrane, a time i emisiju hranljivih sastojaka u vodeno okruženje.

Zahtevi zainteresovanih strana ugrađeni su u interni Aller Aqua sistem upravljanja kvalitetom. Sistem upravljanja kvalitetom se neprekidno poboljšava pošto se prate i uključuju zahtevi zainteresovanih strana. Zahtevi ili potraživanja kupaca, vesti, zakoni, udruženja za hranu, novi ili dodatni zahtevi od tela za sertifikaciju, kao i interne revizije su korisni alati za prilagođavanje i poboljšanje našeg rada.

Sistem upravljanja kvalitetom je primenjen u svim našim fabrikama, a pored toga, fabrike su sertifikovane od strane trećih tela za sertifikaciju prema nekoliko standarda kvaliteta kako bi se osigurao visok standard hrane za ribu Aller Aqua.

Sertifikati

U osiguranju kvaliteta, osiguravamo usklađenost sa nacionalnim i međunarodnim standardima i sertifikatima. Sve naše fabrike rade po HACCP principima kako bi osigurale sigurnost hrane. Pažljivo smo odabrali veliki broj dostupnih sertifikata za našu hranu, koji stvaraju vrednost kako za naše kupce, tako i za potrošače. Redovno procenjujemo naše sertifikate i novije alternative kako bismo bili sigurni da smo uvek u toku sa održivošću, zahtevima zainteresovanih strana i troškovima. Često se biraju novi sastojci sirovina zbog bolje održivosti.

ASC

Global G.A.P.

Organic feeds

ISO 9001