RASTIMO ZAJEDNO

Pravno obaveštenje

Uslovi upotrebe
Molimo pažljivo pročitajte ove uslove i odredbe (Uslove) pre korišćenja veb stranice Aller Aqua („veb lokacija“). Korišćenjem veb stranice potvrđujete da pristajete na ove Uslove.

Ako se ne slažete sa Uslovima, nemojte koristiti veb lokaciju. Uslovi se odnose na vaša zakonska prava i obaveze i uključuju važne izjave o odricanju odgovornosti i izbor zakona i odredbe foruma. Molimo Čitajte pažljivo. Uslovi se odnose na sve veb lokacije Aller Aqua Grupe.

Vlasništvo nad veb lokacijom
Veb lokacija je u vlasništvu i kojom upravlja Aller Aqua A / S (Aller Aqua), korporacija osnovana po danskim zakonima, sa glavnim predstavništvom u Christianfeld.

Korišćenje licence
Slobodno pregledajte stranicu. Aller Aqua vam daje dozvolu za pregled ove stranice i štampanje ili preuzimanje materijala prikazanog na njoj za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da pristanete i bez modifikacija prihvatite obaveštenja, uslove i odredbe navedene u ovom ugovoru i pod uslovom da sačuvate netaknuta sva obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim vlasničkim pravima.

Korišćenje ove stranice predstavlja vaš pristanak i prihvatanje bez modifikovanja ovde navedenih obaveštenja, uslova i odredbi. Pored toga, kao uslov vaše upotrebe ove veb stranice, izjavljujete i garantujete kompaniji Aller Aqua da nećete koristiti ovu veb stranicu u bilo koju svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili zabranjena ovim uslovima, uslovima i obaveštenjima.

Podnesci korisnika
Zabranjeno vam je postavljanje ili prenos na ovaj sajt ili sa njega bilo kog nezakonitog, pretećeg, klevetničkog, klevetničkog, opscenog, pornografskog ili drugog materijala koji može kršiti bilo koji zakon.

Veze do i od drugih materijala
Aller Aqua može da pruža hiperveze do veb lokacija nezavisnih proizvođača. Povezane veb lokacije nisu pod kontrolom Aller Aqua i ni na koji način Aller Aqua nije odgovorna za sadržaj bilo koje takve povezane lokacije ili za sadržaj bilo koje veb stranice povezane sa takvom povezanom veb lokacijom. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj od nezavisnih veb lokacija povezanih na ovu veb stranicu, to činite na sopstveni rizik.

Sadržaj
Aller Aqua vodi veliku pažnju pri stvaranju i održavanju ove stranice i pružanju tačnog i ažurnog sadržaja. Međutim, sadržaj ove veb stranice može se često menjati bez prethodne najave. Stoga Aller Aqua ne garantuje tačan i stvarni status navedenog sadržaja.

Posetioci veb lokacije prihvataju da kompanija Aller Aqua oslobađa bilo kakve odgovornosti za sadržaj veb lokacije, softver na veb lokaciji ili za bilo kakvu upotrebu od nje.

Intelektualna svojina
Tekstovi, izgledi, crteži, baze podataka i drugi predmeti na ovoj veb lokaciji, kao i sama veb lokacija, zaštićeni su autorskim pravima. Neka od imena, znakova i logotipa na ovoj veb lokaciji zaštićeni su zaštitni znaci ili trgovačka imena.

Ništa što se nalazi na veb lokaciji ne sme se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na korišćenje bilo kog zaštitnog znaka, prikazanog na veb lokaciji, bez pismenog odobrenja kompanije Aller Aqua ili treće strane koja može biti vlasnik zaštitnih znakova prikazanih na veb lokaciji. Bilo koja kopija, adaptacija, prevod, aranžman, modifikacija ili bilo koja upotreba cele ili bilo kog dela ove stranice ili njenih zaštićenih elemenata, u bilo kom obliku i na bilo koji način, strogo je zabranjena.

Zaštita podataka
Aller Aqua prikuplja i obrađuje informacije o ponašanju korisnika ove stranice u statističke i marketinške svrhe.

Korisnik ima pravo da se suprotstavi besplatnoj obradi podataka koji se odnose na njega u marketinške svrhe i ima pravo na pristup ličnim podacima i ispravljanje takvih podataka. Za više informacija u vezi sa podacima koje Aller Aqua prikuplja i merama koje Aller Aqua preduzima kako bi zaštitio privatnost svojih korisničkih podataka i kako se suprotstaviti obradi podataka, pogledajte Politiku privatnosti Aller Aqua.

Odgovornost
Korišćenje i pregledanje ove stranice na sopstveni rizik. Aller Aqua ne garantuje da softver koji se koristi za ovu veb lokaciju, kao i informacije, on-line aplikacije ili bilo koje druge usluge koje pruža ova veb lokacija ne sadrže greške, niti da će njihova upotreba biti neprekinuta. Aller Aqua izričito se odriče svih garancija povezanih sa gore pomenutim predmetima, uključujući, bez ograničenja, tačnost, stanje, pogodnost za prodaju i pogodnost za određenu namenu.

Bez obzira na bilo šta suprotno na ovoj veb lokaciji, Aller Aqua ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak dobiti, prihoda, indirektne, posebne, slučajne, posledične ili druge slične štete koje proizilaze iz ili u vezi sa ovom veb lokacijom ili van nje. korišćenje bilo koje usluge predložene putem ove stranice.

Ažuriranja
Aller Aqua zadržava jednostrano pravo da ažurira, modifikuje, menja i menja svoje Uslove i Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Sva takva ažuriranja, modifikacije, izmene i dopune obavezuju sve korisnike i pregledače stranice Aller Aqua i biće objavljene ovde.

Licence za softver
Nećete imati prava na zaštićeni softver i srodnu dokumentaciju, niti bilo koja poboljšanja ili modifikacije na njemu, koja vam mogu biti obezbeđena za pristup određenim oblastima na lokaciji. Ne možete podlicencirati, dodeliti ili preneti bilo koju licencu koju je dodelio Aller Aqua.

Izbor zakona i odredbe foruma
Ova veb lokacija se nalazi na serveru u Danskoj. Slažete se da su ovi Uslovi i vaša upotreba ove stranice regulisani zakonima Danske. Ovim pristajete na isključivu nadležnost i mesto sudova, sudova, agencija i drugih organizacija za rešavanje sporova u Danskoj u svim sporovima

(a) koji proizilaze iz ove veb lokacije i / ili ovih Uslova, ili se odnose na nju, ili
(b) u kojima je ova veb lokacija i / ili ovi Uslovi pitanje ili materijalna činjenica, ili
(c) u kojima se ova veb lokacija i / ili ovi Uslovi pozivaju u radu podnetom u sudu, tribunalu, agenciji ili drugoj organizaciji za rešavanje sporova.

Aller Aqua nastojao je da se pridržava svih zakonskih uslova koji su mu poznati u stvaranju i održavanju ove veb lokacije, ali ne daje izjavu da su materijali na ovoj veb lokaciji prikladni ili dostupni za upotrebu u bilo kojoj nadležnosti. Odgovorni ste za poštovanje važećih zakona. Svaka upotreba koja je u suprotnosti sa ovom odredbom ili bilo kojom odredbom ovih Uslova na vaš je rizik i, ako je bilo koji deo ovih Uslova nevažeći ili neprovediv prema važećem zakonu, nevaljana ili neprovediva odredba smatraće se zamenjenom važećom, izvršnom odredbom koja najbliže se podudara sa namerom prvobitne odredbe, a ostatak ovih Uslova uređuje takvu upotrebu.