RASTIMO ZAJEDNO

OVDE MOŽETE NAĆI NAJNOVIJA SAOPŠTENJA ZA ŠTAMPU I ČLANKE IZ ALLER AKUA GRUPE

Saopštenja

Naša najnovija saopštenja za štampu:

Ažuriranje hrane za riblju mlađ  (9. oktobra 2020)

Pokretanje Aller Flow (3. jula 2020)

Saradnja donosi poboljšanja u performansama i zdravlju riba (6. april 2020)

Nadmetanje patogenih bakterija (18. februar 2020)

Aller Aqua postupno ukida južnoameričku soju (7. februara 2020)

Aller Aqua otvara svoju 7. fabriku (16. decembra 2019))

AFRAQ2020 pod pokroviteljstvom Aller Aqua (26. septembra 2019)

Aller Aqua and TripleNine ulaze u korporaciju  (28. avgusta 2019)

Za informacije o Aller Aqua i našim aktivnostima, slobodno kontaktirajte:

Kenneth P. G. Madsen

Group Marketing Manager

E. kpm@aller-aqua.com
T. +45 20 88 74 75