RASTIMO ZAJEDNO

PRAVA HRANA ZA SVAKU SEZONU

Hrana prilagođena temperaturi

Temperatura okoline utiče i na brzinu i na efikasnost metabolizma ribe. Dakle, unos hrane ribom i svarljivost hranljivih sastojaka variraju u zavisnosti od temperature.

Prilagođavanje hrane za životinje sezonskim temperaturnim razlikama na ribnjacima stvara veliki potencijal za rast i vitalnost ribe i postalo je osnovni princip u našoj formulaciji hrane. Koncept Aller Aqua Temperature Adapted Feeds™ osigurava veći unos hrane i svarljivost hranljivih sastojaka tokom svih godišnjih doba.

Hrana prilagođena temperaturi za različite vrste i godišnja doba razvijena je u saradnji sa međunarodnim istraživačkim institutima, ribnjacima i Aller Aqua Research.

Molimo kontaktirajte nas za više informacija i pročitajte više o sezonskoj hrani:

PROLEĆNO IZDANJE

LETNO IZDANJE

JESENJE izdanje

ZIMSKO IZDANJE


PROČITAJTE VIŠE O OSIGURANJU KVALITETA ALLER AQUA I SERTIFIKACIJAMA

PREUZMITE LISTE PODATAKA