RASTIMO ZAJEDNO

ODGOVARAJUĆA HRANA ZA SVAKU SEZONU

Zimsko Izdanje

Zimsko izdanje povećava upotrebu energije i proteina usled niskih temperature vode.

Ambijentalna temperatura utiče i na brzinu i efikasnost metabolizma ribe. Konzumacija hrane i svarljivosti nutritijenata varira sa temperaturom. Adaptiranje hraniva na sezonske temperaturne razlike, na ribnjaku kreira veliki potencijal za rast i vitalnost ribe, što je postalo glavni princip u našim formulacijama, bez dodatnog troška.

Zimsko izdanje je deo Aller Aqua Temperaturno prilagodljivih hraniva, koncept koji pomaže da osigura veći uticaj konzumacije hrane i nutritivnu svarljivost tokom svih sezona.


IZAZOVI
Zimi, niske temperature vode redukuju apetit ribe i efikasnost njenog digestivnog sistema, rezultujući  suboptimalnom korišćenju hranljivih materija.


REŠENJE
Zimsko Izdanje je poboljšalo dobar ukus hrane, što stimuliše apetit  i konzumaciju hrane. Uključeni peptidi povećavaju efikasnost digestije proteina. Osnaživanjem crevnog epitela, povećava se reakciona površina za svarljivost hrane i usvojivost hranljivih materija. Zimsko izdanje promoviše poboljšanu digestiju dijetalnih masti za efikasnije korišćenje energije.

Efikasnost zimskog izdanja je prikazana na šematskom preseku proksimalnog creva ispod:
Zimsko izdanje je dostupno za pastrmku, brancina i oradu.
Molim vas kontaktirajte vašeg lokalnog Aller Aqua predstavnika za više informacija o tome koja su hraniva deo Zimskog izdanja.PROČITAJTE VIŠE O OSIGURANJU KVALITETA ALLER AKUA I CERTIFIKACIJAMA

PREUZMITE LISTE PODATAKA