RASTIMO ZAJEDNO

riblja HRANA PRILAGOĐENA NUTRICIONIM POTREBAMA I USLOVIMA UZGOJA

Hrana za uzgoj ribe

Aller Aqua nudi uzgajivačima hranu za više od 30 vrsta riba, uključujući pastrmku, tilapiju, šarane, jesetre, brancine, orade i mnoge druge. Svaka hrana je prilagođena specifičnim nutritivnim potrebama svake vrste. Mešavina pažljivo odabranih sirovina i proizvodnja u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, rezultira hranom koja obezbeđuje sve osnovne hranljive sastojke i energiju potrebnu za uzgoj ribe.

Hrana nije prilagodjena samo prehrambenim potrebama ribe, već i različitim uslovima uzgoja kako bi naši kupci imali najbolju ponudu.

Kao i druge vrste hrane iz Aller Aqua, hrana za uzgoj ribe je temeljno testirana u brojnim ispitivanjima u Aller Aqua Research, partnerskim institutima i oglednim ribnjacima, i kontinuirano se procenjuje i optimizuje koristeći najnovija istraživanja u ishrani riba i proizvodnji hrane.

Rezultat su hrana, optimizovana za promociju brzog rasta kao i zdrave ribe, a samim tim i najveći mogući prinos za naše kupce.

1. SIROVINE

- Pažljivo odabrani
- Nabavljeno od sertifikovanih dobavljača
- Kontrola kvaliteta

2. OBLIKOVANJE I TESTIRANJE

- Cilja na određene vrste, životne faze i životnu sredinu
- Testirano i ocenjeno za dokumentovane rezultate u kompaniji Aller Aqua Research
- Za optimalne performanse i zdravlje

3. BENČMARKING I OPTIMIZACIJA

- Testirano na oglednim ribnjacima u stvarnim uslovima
- Sveobuhvatno ispitivanje parametara rasta i zdravlja
- Dosledno praćenje rezultata

4. OPTIMIZOVANA FORMULACIJA HRANE

- Fino podešavanje sastava hrane
- Povećane performanse na određenim parametrima
- Stalna procena proizvoda

5. PUSTITI NA TRŽIŠTE

- Dostupno kupcima
- Dijalog i povratne informacije od kupaca
- Tehnički savet