RASTIMO ZAJEDNO

sastav hrane nutritivnim sastojcima

Power2

Sa Power2 predstavljamo novu generaciju hrane. Sastav hrane je prilagođen kako bi se neutralisale prirodne varijacije sirovina.

Tradicionalno, hrana se sastavlja i prodaje kako bi se dobila postavljena deklaracija - bruto sastav. Uz prirodne razlike u karakteristikama sirovina, to može dovesti do odstupanja u performansama proizvoda. Sa Power2 ovaj odnos je preokrenut. Cilj je sada neto sastav - stabilne performanse.

To daje hranu sa sledećim prednostima:

  • deklaracija i sastav sirovine mogu se razlikovati, ali je sadržaj zbog kojeg riba raste podešen
  • stabilne performanse i samim tim predvidljiva proizvodnja na ribnjacima
  • efikasno korišćenje primenjenih resursa
  • minimalan gubitak hranljivih sastojaka i samim tim bolja životna sredina na ribnjacima 

Za više informacija ili za dobijanje naše brošure kontaktirajte nas.

PROČITAJTE VIŠE O OSIGURANJU KVALITETA ALLER AKUA I CERTIFIKACIJAMA

PREUZMITE LISTE PODATAKA