RASTIMO ZAJEDNO

SLATKOVODNE TOPLIH VODA

Linjak

Program hranjenja je ispod. Tamnije boje ukazuju na bolje performanse.

Molimo kontaktirajte nas ako imate pitanja u vezi sa programima hranjenja ili našom hranom.

Preporučeni program hranjenja / Recommended feed programme

Kliknite bilo koji proizvod da biste preuzeli tablicu. Pregledajte kartice za raspon hranjenja peleta i granulata.

0.1 mm
0.2 mm
0.4 mm
0.5-1.0 mm
0.9-1.6 mm
1.3-2.0 mm