LET'S GROW TOGETHER

Vælg din art

Regnbueørred

Regnbueørred - saltvand

Fjeldørred

Bækørred

Sandart

Stør

Yellowtail kingfish

Temperature Adapted Feeds - Autumn Edition

Når temperature falder nedsættes fiskenes metabolisme og fiskene reducerer derfor deres foderindtag. Fisk der lever i varmt vand stopper deres foderindtag og påbegynder en foderløs vinterperiode. Netop derfor er det en fordel at forberede fiskene på dette i efteråret.

Vores Autumn Edition kan øge foderindtaget og ændrer fiskens celler for øget funktionalitet vinteren igennem.

• effektiv forberedelse af fisken til vinterperioden
• forbedret cellefunktionalitet gennem tilsætning af phospholipider
• effektiv udnyttelse af fedtdepoter for stabil energitilførsel

Læs mere