LET'S GROW TOGETHER

Vælg din art

Regnbueørred

Regnbueørred - saltvand

Fjeldørred

Bækørred

Sandart

Stør

Yellowtail kingfish

Fuldt overblik over Aller Aquas foderprogram

Med de nye foderprogrammer på vores hjemmeside er det nu muligt nemt at skifte mellem programmerne for hhv. foderpiller og granulater og dermed danne sig et hurtigt overblik over, hvilket foder, vi anbefaler til de forskellige arter, inkl. links til download af produktdatablade.

Foderprogrammerne er opdelt i to: Anbefalet foderprogram og supplerende foderprogram. Sidstnævnte er vist, hvor relevant. 

Foderet i det anbefalede foderprogram er prioriteret ved nuancer af blå. Mørkere farver indikerer bedre ydelse. 

Det supplerende foderprogram viser ved hjælp af farver vores funktionelle foder, avlsfoder og økologiske foder.  

 

 

Læs mere