CO2
31.12.2021
Del

Aller Aqua indleder CO2-mærkning af deres foder

Aller Aqua-gruppen har i løbet af 2020 taget skridt til at stoppe med at købe sydamerikansk soja til deres europæiske fiskefoderproduktion. I løbet af 2021 vil koncernen tage det næste store skridt i realiseringen af deres bæredygtighedsstrategi, når de begynder at co2-mærke det fiskefoder, der produceres på deres tre EU-fabrikker.

Sojaprodukter fra Europa kan reducere CO2-fodaftrykket betydeligt

I løbet af 2020 stoppede virksomheden med at bruge sydamerikansk soja på sine europæiske fabrikker og bruger i stedet 100 % regionalt produceret soja fra Europa og de omkringliggende lande.

Ved at indkøbe soja regionalt imødekommer Aller Aqua den stigende bekymring for skovrydning i visse sydamerikanske lande.

"Problemet med afskovning har været en stigende bekymring, ikke mindst i 2020, og da vi havde mulighed for og organisatorisk mulighed for at vælge at fjerne sydamerikansk soja fra vores europæiske produktion, har vi gjort det!" forklarer Aller Aquas CPO og Group Vice President, Henrik T. Halken.

Beregninger foretaget af FiBL (Forskningsinstitut for Økologisk Landbrug) på vegne af Donau Soja-organisationen viser, at CO2-udledningen fra laksefoder kan reduceres med hele 41% ved at udskifte den sydamerikanske soja.

Henrik Halken forklarer videre: "Generelt fokuserer vi på at købe ind så lokalt som muligt, og jeg vurderer, at ca. 90 % af de råvarer, vi bruger på vores europæiske fabrikker i dag, er af europæisk oprindelse. Det sparer transport og CO2-emission.

Vi er glade for at indtage en ledende og aktiv position i skabelsen af løsninger til bæredygtighedsmål både nationalt og i Europa, som f.eks. lanceringen af den europæiske grønne aftale."

Først på markedet med CO2-mærkning af foder

I løbet af første halvdel af 2021 vil Aller Aqua tage det næste skridt i arbejdet med bæredygtighed til gavn for både kunder og natur.

"Så vidt jeg ved, er vi de første på markedet, der gør dette! Vi ønsker at deklarere CO2-værdi på alt vores foder, der er produceret i EU. Det viser vores kunder det CO2-aftryk, som det pågældende foder har. Vi er overbeviste om, at vores skift fra sydamerikansk soja vil give betydelige fordele i form af et lavere CO2-aftryk," siger Henrik Halken.

Initiativet vil give Aller Aquas kunder mulighed for at træffe et aktivt valg i forhold til CO2 og hjælpe med at fremhæve den lave miljøpåvirkning fra deres fiskeproduktion over for både supermarkeder og forbrugere.

Hvis du ønsker at reducere CO2-aftrykket fra din kost, er fisk en god mulighed på grund af det lave foderforbrug pr. kilo produceret kød.

CO2-mærkning af foderet vil blive udført ved hjælp af internationalt anerkendte standarder, der også bruges af andre internationale foderproducenter.