02.01.2014
Del

ASC

Rådet for forvaltning af akvakultur

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en international non-profit organisation, som blev etableret i 2010 af WWF (Verdensnaturfonden) og The Sustainable Trade Initiative. Det er verdens førende certificeringsordning for opdrættede fisk og skaldyr, og ASC-mærket vises kun på fødevarer fra farme, der er blevet uafhængigt vurderet og certificeret som værende miljømæssigt og socialt ansvarlige.

Fordele:

ASC's mission er at omdanne akvakultur til miljømæssig bæredygtighed og social ansvarlighed ved hjælp af effektive metoder til at skabe værdi i hele værdikæden fra foder til fødevarer. ASC-standarderne dækker principper som bevarelse af naturlige levesteder, lokal biodiversitet, økosystemer, vilde bestande og vandressourcer, ansvarlig brug af foder og andre ressourcer, forbedret fiskesundhed og kontrolleret og ansvarlig brug af antibiotika og kemikalier samt social ansvarlighed. Den dækker desuden alle produktionstyper; recirkulerende akvakultursystemer (RAS) og gennemstrømningssystemer. Hver fiskeart har sin egen standard.

ASC og Aller Aqua

Fiskefoder produceret hos Aller Aqua er i overensstemmelse med princip 5 i ASC's ferskvandsørredstandard. Det er også muligt at overholde princip 4 i ASC's laksestandard. Disse principper vedrører miljøeffektiv og ansvarlig udnyttelse af ressourcer, herunder:

  • Sporbarhed og gennemsigtighed af råvarer i foder

  • Ansvarlig oprindelse af marine råvarer (herunder brug af vilde fisk til foder)

  • Afhængighed af vildtfangede marine ingredienser i foder (kilden til de marine råvarer)

  • Ansvarlig oprindelse af ikke-marine råvarer i foder


Sporbarhed og gennemsigtighed i råvarer til foder

Til dokumentation af specifikke krav til sporbarhed for foderingredienser har Aller Aqua valgt massebalanceprincippet. Massebalancen dokumenterer mængden af indkøbte råvarer med mængden af solgt foder. Derudover giver vi oplysninger om alle råvarer, der udgør mere end 1 % af foderets vægt.


Ansvarlig oprindelse af marine råmaterialer

Kravene siger, at alt fiskemel og fiskeolie, der bruges i foder, stammer fra ISEAL-akkrediteret fiskeri, såsom MSC og IFFO-RS-certificeret forarbejdning. I erkendelse af, at dette ikke er en levedygtig mulighed, gives der en række alternativer. Aller Aqua har valgt Fish Source score, som beregnes for marine råvarer, der anvendes i foderet. Denne dispensation fra 100 % ISEAL-certificering er midlertidig og afventer en ny komplet ASC-foderstandard.


Afhængighed af vildtfangede marine ingredienser i foder

For at bestemme vores afhængighedsgrad af marine råvarer foretager vi en beregning, der giver et tal, som vi derefter kan overvåge over tid. Ligesom andre fiskefoderproducenter bestræber vi os på at reducere vores afhængighed af marine råvarer og finde gode alternativer til disse værdifulde råvarer.


Ansvarlig oprindelse af ikke-marine råvarer i foderet

Aller Aqua har en dokumenteret ansvarlig indkøbspolitik for foderingredienser.
Det betyder, at 100 % af alle ingredienser baseret på soja skal være RTRS-certificerede (Round Table on Responsible Soy Production).