13.12.2023
Del

Foder til økologisk fiskeproduktion: begrænsninger og muligheder

Robert Tillner, produktchef hos Aller Aqua, uddyber dette nye paradigme inden for akvakultur og fiskefoder i sin artikel med titlen "Feeds for Organic Fish Production: Begrænsninger og muligheder.

Stigningen i innovativ praksis inden for akvakultur kombineret med kravet om bæredygtige løsninger har frembragt et centralt spørgsmål: Hvordan kan akvakultur udvikle sig i takt med miljømæssig harmoni? For at løse dette problem har globale forskere aktivt udforsket nye metoder til at optimere alle facetter i akvakulturens værdikæde, herunder udvikling af fiskefoder, der overholder standarderne for økologisk fiskeproduktion.

Robert Tillner, produktchef hos Aller Aqua, uddyber dette nye paradigme inden for akvakultur og fiskefoder i sin artikel med titlen "Feeds for Organic Fish Production: Begrænsninger og muligheder". Han kaster lys over et utal af aspekter i forbindelse med udviklingen af sådanne foderstoffer og kommenterer, at,

"Foder, der er godkendt til økologisk produktion, er en lovende løsning til at forbedre bæredygtigheden af akvakulturdrift og samtidig sikre sundheden for både opdrættede organismer og de økosystemer, de lever i.

Artiklen går i dybden med de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med at producere sådant fiskefoder. Forfatteren understreger især fordelene ved sammensætningen af foder, der er godkendt til økologisk produktion, sammenlignet med deres konventionelle modstykker, og fremhæver især en højere andel af fiskemel i disse formuleringer.

Afgørende er det også, at arbejdet samvittighedsfuldt behandler konsekvenserne for miljøet af fiskefoder, der er godkendt til økologisk produktion, og omfatter en analyse af deres bredere økologiske indvirkning.

Dette indsigtsfulde indlæg af Robert Tillner blev bragt i oktober 2023-udgaven af International Aqua Feed og giver et omfattende perspektiv på udviklingen af bæredygtig akvakulturpraksis.