01.01.2014
Del

ISO 9001 (Quality Management)

International organisation for standardisering - en kvalitetsstyring

ISO (International Organisation for Standardization) er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganer, der blev etableret i 1946 i Genève, Schweiz.

ISO-work is published as international standards. Throughout the 1990’s ISO was particularly acknowledged due to its ISO-9000 series of standards for quality management of production companies. ISO works decentralized in more than 250 technical committees amongst the 162 member countries. Denmark is represented in ISO by Dansk Standard.

The ISO 9001 for quality management is a powerful management tool for business development and optimization. The standard has been implemented by more than one million businesses and organizations in more than 170 countries. The standard was first developed in 1987 and was last revised in 2015.


Fordele ved en ISO9001-certificering

ISO 9001 har krav til alle processer i en virksomhed og specificerer krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af kvalitetsstyringssystemet (QMS) i en virksomhed. Det gør ISO 9001 til et ledelsesværktøj, der sikrer, at organisationen opbygger et solidt fundament for kvalitetsstyring og retter konstant fokus mod forbedringer og opretholdelse af konkurrenceevnen.

Med udgivelsen af ISO 9001:2015 var de største ændringer det justerede fokus på ledelse frem for kontrol. Derudover omfatter standarden risikotænkning og håndtering af risici (såvel som muligheder). Et andet fokusområde i den opdaterede standard er interessenternes interesser, organisationens viden og medarbejdernes kompetencer.

Den fælles struktur og de tekster, som nu vil indgå i alle ISO's ledelsessystemstandarder, er baseret på ISO 9001-standarderne, som dermed bliver grundlaget for alle standarderne, såsom ISO 140001 miljøledelse ogISO 45001 arbejdsmiljøledelse.


ISO 9001 og Aller Aqua

Aller Aqua A/S (Danmark) blev certificeret efter ISO 9001-standarderne i 2019 med certifikat nr. 0086703.

Internt

Certificeringen er implementeret i form af en større grad af struktur i organisationen og systematiske procedurer for arbejdet. Allerede beskrevne og definerede processer er blevet forbedret, og der er sket en betydelig ændring i ledelsessystemet i hele organisationen.

Roller og ansvar er blevet klart defineret, også på tværs af afdelinger. På lang sigt vil standarden hjælpe os med at forbedre kvalitetsniveauet i form af færre fejl og færre registreringer af afvigelser, færre krav fra kunder og eliminering af gentagne fejl.

Eksternt

Certificeringen vil sikre Aller Aquas evne til at levere produkter, der opfylder kundernes og myndighedernes krav. Med certificeringen bliver Aller Aqua auditeret af et tredjepartscertificeringsorgan og viser dermed et seriøst engagement i at arbejde med kvalitet.

En certificering til ISO 9001 viser en organisations evne og engagement til at opfylde kundernes krav og behov samt til at sætte kunden i fokus, hvilket resulterer i forbedret kundetilfredshed og -tillid. En certificering inden for kvalitet er en væsentlig konkurrencefordel, som kræves af flere leverandører og partnere i en moderne og global værdikæde.