Istraživanje i razvoj

U Aller Aqua-u se trudimo da uzgajivačima ribe ponudimo pristupačnu hranu koja omogućava brz rast ribe kroz efikasnu konverziju hrane. Verujemo da je omogućavanje uzgajivačima ribe da imaju zdrav posao jezgro prosperitetnog poslovnog odnosa.

Kontinuirani razvoj postojećih i novih vrsta stočne hrane i evaluacija sirovina za ishranu riba je odgovornost našeg Odeljenja za istraživanje i razvoj. Od strane namenskog tima, hrana za različite vrste i sirovine se testira u laboratorijskim i terenskim uslovima. Ispitivanje stočne hrane i sirovina se vrši na sopstvenoj probnoj stanici u Nemačkoj, Aller Aqua Research.

R&D Saradnja

Aller Aqua se bavi najsavremenijim istraživanjima sarađujući širom sveta sa istraživačkim partnerima, od vladinih institucija do cenjenih univerziteta.