RASTIMO ZAJEDNO

Izaberite svoju vrstu:

Pastrmka

Afrički som

Šaran

Evropski som

Grgeč

Linjak

Brancin

Zimsko Izdanje

U prelasku sa zime na proleće nailazimo na brzu promenu u temperaturi vode koja utiče na metabolizam ribe i daje izazov imuno odbrani.

Ambijentalna temperatura utiče na brzinu i efikasnost metabolizma ribe. Konzumacija hrane i svarljivosti nutritijenata varira sa temperaturom. Adaptiranje hraniva na sezonske temperaturne razlike, na ribnjaku kreira
veliki potencijal za rast i vitalnost ribe, što je postalo glavni princip u našim formulacijama , bez dodatnog troška.

Opširnije