RASTIMO ZAJEDNO

Izaberite svoju vrstu:

Pastrmka

Afrički som

Šaran

Evropski som

Grgeč

Linjak

Brancin

Jesenje Izdanje

Jesenje izdanje je deo Aller Aqua Temperaturno prilagodljivih hraniva, koncept koji pomaže da osigura veći uticaj konzumacije hrane i nutritivnu svarljivost tokom svih sezona.

IZAZOVI
Temperature koje su u opadanju, tokom jesenjeg perioda usporavaju metabolizam ribe, smanjuju konzumaciju hrane i izazivaju pripremu ribe za zimu.

REŠENJE
Jesenje izdanje je optimizovano sa visokim nivoom fosfolipida, što povećava propusnost ćelijske membrane i na ovaj način priprema organizam
za hladnu zimu. Prema tome riba ima benefit od poboljšane funkcije ćelija i efikasne upotrebe masnih naslaga za stabilno snabdevanje energijom.

 

Opširnije