RASTIMO ZAJEDNO

Izaberite svoju vrstu:

Pastrmka

Afrički som

Šaran

Evropski som

Grgeč

Linjak

Brancin

Summer Edition - Letnje izdanje

 

Tokom letnjeg perioda, visoke temperature vode u kombinaciji sa pojačanim metabolizmom ribe mogu izazvati oksidativni stres kod riba.

Temperatura okoline utiče i na brzinu i na efikasnost metabolizma ribe. Dakle, unos hrane ribom i svarljivost hranljivih sastojaka variraju u zavisnosti od temperature. Prilagođavanje hrane za životinje sezonskim temperaturnim razlikama na ribnjacima stvara veliki potencijal za rast i vitalnost ribe i postalo je osnovni princip u našoj formulaciji hrane, bez dodatnih troškova.

Letnje izdanje deo je koncepta Aller Aqua’s Adapted Feeds ™ koji pomaže da se osigura veći unos hrane i svarljivost hranljivih sastojaka tokom svih godišnjih doba.

 

Opširnije