Νομική ειδοποίηση

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (Όροι) πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο της Aller Aqua ("ιστότοπος"). Με τη χρήση του ιστότοπου, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες Όρους.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Οι Όροι αφορούν τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και περιλαμβάνουν σημαντικές αποποιήσεις και διατάξεις περί επιλογής δικαίου και δικαστηρίου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά. Οι Όροι ισχύουν για όλους τους ιστότοπους του Aller Aqua Group.

Ιδιοκτησία του χώρου
Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Aller Aqua A/S (Aller Aqua), μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας και έχει την κύρια έδρα της στο Christiansfeld.

Χρήση της άδειας
Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στον ιστότοπο. Η Aller Aqua σας παρέχει την άδεια να βλέπετε αυτόν τον ιστότοπο και να εκτυπώνετε ή να κατεβάζετε υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση τις ειδοποιήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί συμφωνία και αποδοχή χωρίς τροποποίηση των ειδοποιήσεων, όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παρόν. Επιπλέον, ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δηλώνετε και εγγυάστε στην Aller Aqua ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, ανήθικος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και ανακοινώσεις.

Υποβολές χρηστών
Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η μετάδοση σε ή από αυτόν τον ιστότοπο οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή άλλου υλικού που μπορεί να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο.

Σύνδεσμοι προς και από άλλο υλικό
Η Aller Aqua μπορεί να παρέχει υπερσυνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Aller Aqua και σε καμία περίπτωση η Aller Aqua δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου ή για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με έναν τέτοιο συνδεδεμένο ιστότοπο. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Περιεχόμενο
Η Aller Aqua καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία και τη συντήρηση αυτού του ιστότοπου και για την παροχή ακριβούς και ενημερωμένου περιεχομένου. Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου υπόκειται σε συχνές τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, η Aller Aqua δεν εγγυάται την ορθή και πραγματική κατάσταση του εν λόγω περιεχομένου.

Οι επισκέπτες του ιστότοπου αποδέχονται την απαλλαγή της Aller Aqua από κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο του ιστότοπου, το λογισμικό του ιστότοπου ή για οποιαδήποτε χρήση του.

Πνευματική ιδιοκτησία
Τα κείμενα, οι διατάξεις, τα σχέδια, οι βάσεις δεδομένων και άλλα στοιχεία του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και ο ίδιος ο δικτυακός τόπος, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ορισμένα από τα ονόματα, τα σήματα και τα λογότυπα σε αυτόν τον ιστότοπο είναι προστατευόμενα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες.

Τίποτα από όσα περιέχονται στον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Aller Aqua ή του τρίτου μέρους που μπορεί να είναι ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, προσαρμογή, μετάφραση, διαρρύθμιση, τροποποίηση ή οποιαδήποτε χρήση του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος δικτυακού τόπου ή των προστατευόμενων στοιχείων του, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο.

Προστασία δεδομένων
Η Aller Aqua συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών αυτού του ιστότοπου για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, χωρίς χρέωση, στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς μάρκετινγκ και έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διόρθωσης των δεδομένων αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει η Aller Aqua και τα μέτρα που λαμβάνει η Aller Aqua για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων των χρηστών της και για τον τρόπο εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, ανατρέξτε στο Aller Aqua Πολιτική απορρήτου.

Ευθύνη
Η χρήση και η περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Aller Aqua δεν εγγυάται ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον παρόντα ιστότοπο και οι πληροφορίες, οι on-line εφαρμογές ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου δεν παρουσιάζουν σφάλματα ή ότι η χρήση τους θα είναι αδιάλειπτη. Η Aller Aqua αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση που σχετίζεται με το προαναφερθέν θέμα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων της ακρίβειας, της κατάστασης, της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αντίθετου σε αυτόν τον ιστότοπο, σε καμία περίπτωση η Aller Aqua δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, έμμεση, ειδική, τυχαία, επακόλουθη ή άλλη παρόμοια ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή από τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προτείνονται μέσω αυτού του ιστότοπου.

Ενημερώσεις
Η Aller Aqua διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί, να αλλάζει και να μεταβάλλει τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου της ανά πάσα στιγμή. Όλες αυτές οι ενημερώσεις, τροποποιήσεις, αλλαγές και μεταβολές είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες και τους περιηγητές του ιστότοπου της Aller Aqua και θα αναρτώνται εδώ.

Άδειες χρήσης λογισμικού
Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα στο ιδιόκτητο λογισμικό και τη σχετική τεκμηρίωση, ή σε οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή τροποποιήσεις αυτών, οι οποίες μπορεί να σας παρέχονται προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου. Δεν μπορείτε να παραχωρήσετε, εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε οποιεσδήποτε άδειες που χορηγούνται από την Aller Aqua.

Διατάξεις περί επιλογής δικαίου και δικαστηρίου
Αυτός ο ιστότοπος βρίσκεται σε διακομιστή στη Δανία. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι και η χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς διέπονται από τους νόμους της Δανίας. Με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων, δικαστηρίων, οργανισμών και άλλων οργανισμών επίλυσης διαφορών στη Δανία για όλες τις διαφορές

(a) arising out of, relating to, or concerning this site and/or these Terms,
(b) in which this site and/or these Terms is an issue or a material fact, or
(c) in which this site and/or these Terms is referenced in a paper filed in a court, tribunal, agency or other dispute resolution organization.

Η Aller Aqua έχει προσπαθήσει να συμμορφωθεί με όλες τις γνωστές νομικές απαιτήσεις κατά τη δημιουργία και τη διατήρηση αυτού του δικτυακού τόπου, αλλά δεν εγγυάται ότι τα υλικά σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους. Οποιαδήποτε χρήση κατά παράβαση της παρούσας διάταξης ή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων γίνεται με δική σας ευθύνη και, εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, εφαρμόσιμη διάταξη που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο των παρόντων Όρων θα διέπει την εν λόγω χρήση.