Είδη

Με τους διάφορους τύπους τροφών μας μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις για βέλτιστη ανάπτυξη, χαμηλό FCR και ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπό διαφορετικές συνθήκες. Μπορούμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφής που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των ψαριών σε θρεπτικά συστατικά (π.χ. ενέργεια, πρωτεΐνες, μέταλλα και βιταμίνες).

Κρανιός

Λαβράκι

Μαγιάτικο

Οξύρρυγχος

Πέστροφα

Τσιπούρα