Badania i Rozwój
Produkty
30.01.2023
Udostępnij

Support L - Lepiej Zapobiegać, niż Leczyć

Support L to produkt stworzony do stosowania profilaktycznego. W zależności od rodzaju hodowli i tła choroby, Support L może być stosowany sezonowo i/lub w sposób ciągły, a jego stosowanie zaleca się rozpocząć co najmniej 30 dni przed potencjalnym wystąpieniem choroby.

Dążąc do ograniczenia stosowania antybiotyków w akwakulturze do minimum oraz biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej farm rybnych otrzymuje certyfikaty potwierdzające brak stosowania antybiotyków, naukowcy z całego świata koncentrują swoje wysiłki na poszukiwaniu nowych produktów o działaniu przeciwbakteryjnym. Substancje te pochodzą głównie
z produktów roślinnych, dzięki czemu ryba trafiająca do konsumenta końcowego jest zarówno zdrowa, jak i wolna od pozostałości antybiotyków.

Ten innowacyjny kierunek rozwoju jest obecnie integralną częścią wszystkich sektorów przemysłu hodowlanego, a od kilku lat również świata akwakultury.

W Aller Aqua także podążamy tą drogą, poszukując i badając różnego rodzaju nowe składniki w naszym centrum badawczo-rozwojowym oraz bezpośrednio na farmach rybnych.

W wyniku badań opracowano nową paszę dla Aller Aqua o nazwie Support L,
 która wykazała znaczną skuteczność w zapobieganiu chorobom bakteryjnym,
które najczęściej dotykają farmy rybne, poprzez poprawę zdrowia i odporności ryb. Badania terenowe, monitorowane przez ekspertów weterynarii
i specjalistów firmy farmaceutycznej, obejmowały zarówno gatunki ryb słodkowodnych, jak i słonowodnych.

Pasza wzbogacona tymi składnikami aktywnymi została przebadana w wylęgarniach
i hodowlach pstrąga alpejskiego i tęczowego oraz okonia morskiego i dorady pod kątem profilaktyki flawobakteriozy, erytrodermatozy, jersiniozy (choroba czerwonej gęby), wibriozy (listonella) i pasterelozy (photobacterium).

Stan zdrowia ryb znacznie poprawił się po około miesiącu stosowania funkcjonalnej paszy Support L. Ogniska chorób zostały ograniczone lub wyeliminowane, co skutkowało zwiększeniem przeżywalności i znacznym zmniejszeniem konieczności stosowania paszy leczniczej.

Badania przeprowadzono na farmach, na których występowały choroby endemiczne.

  • Pstrąg alpejski – przewlekle dotknięty wrzodzienicą łososiowatych, czyli chorobą, na którą jest bardzo podatny.

  • Narybek pstrąga tęczowego – często zarażony flawobakteriozą i jersiniozą (chorobą czerwonej gęby).

  • Narybek okonia i dorady – zakażone endemicznymi chorobami bakteryjnymi , takimi jak Erytrodermatozą i Wibrioza.

  • Okoń morski w sadzach – zagrożony pasterelozą i wibriozą, chorobami, które w ostatnich latach nasilają się ze względu na koncentrację miejsc produkcji i podwyższone temperatury sezonowe.

Pozytywne efekty  profilaktyki były zdumiewające we wszystkich powyższych przypadkach. Dzięki ograniczeniu występowania lub całkowitemu wyeliminowaniu chorób znacząco zmniejszyła się śmiertelność ryb, a ich zdrowie i wydajność farm poprawiły się.

Support L to produkt stworzony do stosowania zapobiegawczego.
W zależności od rodzaju hodowli i podłoża chorobowego, Support L może być stosowany sezonowo i/lub w sposób ciągły. We wszystkich przypadkach zaleca się natomiast rozpoczęcie podawania go co najmniej 30 dni przed potencjalnym początkiem choroby.

Aller Support L nie jest paszą leczniczą i dlatego nie może być stosowany jako sposób bezpośredniego leczenia w przypadku wystąpienia choroby.

Należy podkreślić, że lepiej zapobiegać niż leczyć i tak właśnie jest w przypadku paszy funkcjonalnej Aller Support L.