Karp
29.09.2023
Udostępnij

System „Staw przy Stawie” dla hodowli karpia demonstruje obiecujące wyniki przy użyciu paszy Aller Aqua

Firma G2O d.o.o. rozpoczęła tworzenie systemu „staw/zbiornik przy stawie” (ang. Tank By Pond system) około siedmiu lat temu, stale informując o kolejnych postępach. Pod względem działania, system TBP działa podobnie jak dobrze znany system „staw w stawie” lub system „zbiorników przepływowych w stawie” bazujących na prostej zasadzie, zgodnie z którą woda krąży pomiędzy tradycyjnymi stawami ziemnymi (lub innymi połaciami wody, takimi jak jeziora, morza lub rzeki) i stawami lub zbiornikami do intensywnej hodowli.

Bardzo intensywna hodowla odbywa się w specjalnie przygotowanych stawach lub zbiornikach, natomiast hodowla intensywna, lub o średniej intensywności, odbywa się w tradycyjnych stawach ziemnych. Parametry wody w zbiornikach do intensywnej produkcji kontrolowane są przez wymianę wody, natlenienie, napowietrzenie oraz monitorowanie, a stawy tradycyjne (oprócz produkcji ryb) pełnią dla zbiorników funkcję filtrów.

Zatem, z punktu widzenia funkcjonalności, system "staw/zbiornik przy stawie" działa tak, jak system recyrkulacyjny (RAS) dla produkcji sezonowej, przynajmniej w przypadku Europejskich hodowców (hodowla na otwartym powietrzu). W porównaniu do RASu, system „staw/zbiornik przy stawie” wymaga kilkakrotnie mniejszej inwestycji kapitałowej, generuje niższe koszty bieżące i jest prosty w zarządzaniu.

Dzięki wdrożeniu systemu „staw/zbiornik przy stawie”, można zwiększyć produkcje o 30 ton na hektar (system łączy intensywną produkcję w zbiornikach i produkcję w połączonych stawach) bez konieczności wymiany wody w trakcie sezonu (bazując na doświadczeniu praktycznym).

Oczywiście, tego rodzaju obsadę na hektar można uzyskać jedynie stosując najwyższej jakości paszę.

Oprócz wzrostu produkcji karpi, system „staw/zbiornik przy stawie” pozwala na jednoczesną hodowlę innych gatunków, których produkcja nie może odbywać się w stawach tradycyjnych, lub które nie są produkowane w dostatecznych ilościach (sandacz, jesiotr, sum afrykański, itp.).

W 2022, pewien student Wydziału Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Mariborze, w ramach pracy dyplomowej, przeprowadził testy w systemie „staw/zbiornik przy stawie” firmy G2O d.o.o. Podczas badań oceniono hodowlę karpia i jesiotra.

Masa ciała dwuletniego karpia karmionego przez 1 rok paszą Aller Master Float wzrosła o około 1000%, FCR wyniósł 1.50,  a masa ciała dwuletniego jesiotra (Huso-Huso) karmionego przez 1 rok paszą Aller Arctic SF wzrosła o prawie 300%, FCR wyniósł 1.

Ostateczne zagęszczenie karpi wyniosło około 10kg/m3 (lub 20kg/m2 powierzchni wody), a dla jesiotra około 5kg/m3 na powierzchni wody 10 kg/m2. Nie było żadnych strat, a pobór energii wyniósł około 4 kWh na kilogram wyprodukowanej ryby. Dokładne dane na temat badania zostaną opublikowane w pracach dyplomowych i publikacjach naukowych; dlatego na razie posługujemy się przybliżonymi wartościami.

W 2023 roku, firma G2O d.o.o. przeprowadzi badanie w tej samej placówce mające na celu osiągnięcie zagęszczenia 20 kg/m3 (40kg/m2 powierzchni wody) dla dwuletniego karpia przy użyciu paszy Aller Bona Float.
Do tej pory, badania wykazały obiecujące wyniki.

Hodowcy na całym świecie uznają system „staw/zbiornik przy stawie” za obiecującą technologię, a firma G2O d.o.o. promując swoje rozwiązanie przeprowadziła już kilka wykładów i szkoleń, a także zrealizowała sześć projektów związanych z tą technologią.