06.01.2013
Udostępnij

Badania i rozwój

Rozwój pasz dla akwakultury o wysokiej wydajności

Komercyjne pasze dla akwakultury od Aller Aqua są wynikiem kompleksowych testów i ocen. Ich rozwój przebiega zgodnie ze standardowymi procedurami i wykorzystuje najnowocześniejsze obiekty badawcze, technologię i sprzęt, koncentrując się na sukcesie naszych klientów.

Idzie to w parze z ciągłym dążeniem do innowacji we współpracy z partnerami testowymi i instytucjami badawczymi, aby utrzymać naszych klientów w czołówce rozwoju akwakultury.

Śledź Centrum Badań i Rozwoju na Facebooku, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych działaniach badawczych.


Ocena prób terenowych

Po pomyślnej ocenie w laboratorium i ośrodkach badawczych w Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua , eksperymentalne lub nowe pasze dla ryb są dalej oceniane na farmach rybnych w "rzeczywistych warunkach". W badaniach laboratoryjnych można ustawić i utrzymywać określone środowiska, co niekoniecznie ma miejsce na farmach rybnych. Nawet jeśli są one doskonale zarządzane, zmienne warunki środowiskowe są rzeczywistością, która wystawia pasze rybne na próbę. Eksperymenty paszowe z laboratorium są zatem powtarzane na farmach rybnych i porównywane z produktami konkurencji przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Ponadto, specyficzne testy związane z hodowlą ryb są przeprowadzane bezpośrednio na farmach rybnych, gdy wpływ na ryby może być monitorowany tylko na dużą skalę, na przykład przy użyciu nowych automatów do karmienia, kamer lub maszyn sortujących.


Ocena wyników testów

Laboratoria zakładowe i partnerzy badawczy wspierają Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua w badaniu szerokiego zakresu wskaźników opartych na wydajności. Obejmują one zarówno właściwości fizyczne granulatu, jak i smakowitość paszy, strawność, wydajność, pigmentację i badania zdrowotne. Te ostatnie odpowiadają inżynierii mikrobiomu i modulacji stresu ryb w trudnych warunkach środowiskowych. Zastosowanie odpowiedniej paszy może złagodzić skutki hodowli, stresu i epidemii chorób. Wydajność i zdrowie ryb są ostatecznie oceniane na poziomie produktu, biorąc pod uwagę wydajność uboju i filetów, teksturę filetów i poziomy kwasów tłuszczowych, a także cechy sensoryczne.


Obiekty testowe w Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua

Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua posiada kilka recyrkulacyjnych systemów akwakultury. Pełna kontrola nad wybieralnymi warunkami środowiskowymi pozwala na przeprowadzanie prób zarówno w wodach słodkich, jak i słonych z gatunkami zimno- i ciepłowodnymi, od wylęgu do wielkości rynkowej ryb. Elastyczna konfiguracja umożliwia nam przeprowadzanie kompleksowych analiz składników i opracowywanie pasz przy jednoczesnej ocenie trwałości i ekonomiczności produktu. Interaktywny proces testowania z gospodarstwami komercyjnymi zapewnia dostawy wysokiej jakości pasz dla ryb dla klientów Aller Aqua.


Ocena paszy testowej

Próby żywieniowe mające na celu ocenę jakości surowców, testowanie nowych receptur i opracowywanie koncepcji żywieniowych są przeprowadzane w wybranych warunkach środowiskowych. Od wylęgu do odłowu ryby mogą być karmione paszami testowymi, co pozwala nam monitorować efekty w całym cyklu życia. Stosowane protokoły badań pozwalają na porównywanie wyników badań między sezonami, dzięki czemu uzyskane dane można łączyć i wykorzystywać.

Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua stworzył kompleksowy katalog danych dotyczących wydajności i składu surowców dla różnych gatunków ryb i różnych etapów życia.


Portfel surowców

Pasza dla ryb zawiera różne surowce o różnych właściwościach i pochodzeniu. Wysokie wymagania dotyczące jakości surowców wymagają dogłębnego zrozumienia funkcjonalności każdego surowca w paszy dla ryb - aż do poziomu gatunku ryb. Surowce są testowane w próbach żywieniowych pod kątem strawności składników odżywczych, a także wpływu na wzrost i zdrowie ryb. Jednakże dostępność surowców i cena są również brane pod uwagę podczas testowania pasz dla ryb, ponieważ pasza dla ryb musi zapewniać najwyższą wydajność wzrostu w konkurencyjnej cenie.

W Centrum Badań i Rozwoju Aller Aqua stale sprawdzamy i testujemy nowe surowce w naszych paszach dla ryb, ostatecznie dodając je do naszego portfolio surowców.