Zrównoważony rozwój
13.12.2023
Udostępnij

Pasze dla ekologicznej produkcji ryb: ograniczenia i możliwości

Robert Tillner, Product Manager w Aller Aqua, wyjaśnia ten nowy paradygmat w akwakulturze i żywieniu ryb w swoim artykule zatytułowanym "Pasze dla ekologicznej produkcji ryb: Ograniczenia i możliwości".

Gwałtowny wzrost innowacyjnych praktyk w akwakulturze, w połączeniu z imperatywem zrównoważonych rozwiązań, przyniósł kluczowe pytanie: w jaki sposób akwakultura może ewoluować w tandemie z harmonią środowiskową? Aby temu zaradzić, światowi naukowcy aktywnie badają nowatorskie metodologie w celu optymalizacji każdego aspektu łańcucha wartości akwakultury, w tym rozwoju pasz dla ryb zgodnych ze standardami ekologicznej produkcji ryb.

Robert Tillner, Product Manager w Aller Aqua, wyjaśnia ten nowy paradygmat w akwakulturze i żywieniu ryb w swoim artykule zatytułowanym "Pasze dla ekologicznej produkcji ryb: Ograniczenia i możliwości". Rzuca on światło na niezliczone aspekty związane z rozwojem takich pasz, komentując, że,

"Pasze zatwierdzone do produkcji ekologicznej stanowią obiecujące rozwiązanie zwiększające zrównoważony rozwój akwakultury, przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowia zarówno organizmów hodowlanych, jak i ekosystemów, w których żyją".

Artykuł zagłębia się w perspektywy i ograniczenia związane z produkcją takich pasz dla ryb. W szczególności autor podkreśla zalety składu pasz zatwierdzonych do produkcji ekologicznej w porównaniu z ich konwencjonalnymi odpowiednikami, w szczególności podkreślając wyższy udział mączki rybnej w tych preparatach.

Co najważniejsze, praca ta odnosi się również do wpływu pasz dla ryb zatwierdzonych do produkcji ekologicznej na środowisko, obejmując analizę ich szerszego wpływu na środowisko.

Ten wnikliwy dyskurs autorstwa Roberta Tillnera ukazał się w październikowym numerze International Aqua Feed z 2023 r., oferując kompleksowe spojrzenie na ewoluujący krajobraz praktyk zrównoważonej akwakultury.