Badania i Rozwój
Tilapia
Próba terenowa
11.05.2022
Udostępnij

Pasze funkcjonalne Aller Aqua pomagają przezwyciężyć stres i bakterie chorobotwórcze.

Ryby są podstawą globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Tilapia jest jedną z najpopularniejszych ryb hodowlanych na świecie, której popyt konsumpcyjny stoi na wysokim poziomie.

Jest to również jeden z najważniejszych gatunków akwakultury, ponieważ ryba ta może być hodowana w różnych systemach rolniczych i jest wszystkożerna.

Tilapia jest szczególnie ważna w krajach rozwijających się, ponieważ jest niedroga i łatwa w uprawie dla małych hodowców.

Egipski sektor akwakultury jest największym producentem ryb hodowlanych w Afryce, a tilapia jest głównym gatunkiem hodowlanym w Egipcie, stanowiącym 67% wszystkich hodowanych gatunków.

Obecnie egipska hodowla tilapii boryka się z wieloma przeszkodami i ograniczeniami, które mają negatywny wpływ nie tylko na znaczny postęp, ale także na znaczny spadek tempa wzrostu gospodarczego ze względu na niską jakość wody i śmiertelność ryb.

Pasze funkcjonalne to pasze zawierające specjalne dodatki, które pełnią specjalną funkcję w określonym czasie. Koncepcja funkcjonalnych pasz dla ryb i skorupiaków to rozwijająca się koncepcja.

W projektowaniu pasz funkcjonalnych można stosować szeroką gamę dodatków paszowych, które wykraczają poza zaspokajanie podstawowych wymagań żywieniowych gatunków docelowych nie tylko w celu poprawy wzrostu i wykorzystania paszy, ale także w celu wspierania zdrowia i odporności zwierząt na stres.

Aby przeciwdziałać nieoptymalnym warunkom hodowli tilapii w Egipcie, zastosowano dwa rodzaje pasz funkcjonalnych produkowanych przez Aller Aqua Egypt. Pasze te są antystresowe, wspierają wahania temperatury i są antypatogenne.

Eksperymenty zaleciły stosowanie funkcjonalnych pasz Aller Aqua w celu zapobiegania śmiertelności w okresach letnich i przezwyciężenia rozprzestrzeniania się chorób bakteryjnych wśród hodowli tilapii z potrzebą poprawy właściwości wody.

Poprawiło to również rentowność ekonomiczną gospodarstwa.

Zobacz wyniki badania ⬇

Wyniki badań wykazały, że najwyższe wartości wydajności wzrostu i najlepszy współczynnik FCR tilapii odnotowano w przypadku karmienia paszą antystresową.

Pasza antystresowa Aller Aqua wykazała poprawę jakości ryb pod koniec badania.

Wyniki wykazały również wzrost przeżywalności i odporności wrodzonej u tilapii nilowej (Oreochromis niloticus) karmionej paszą antystresową firmy Aller Aqua.

Najwyższe wartości albuminy krwi, globuliny i białka wykazały ryby karmione paszą wspomagającą.