Proizvodi

Optimalan rast je u osnovi svake vrste hrane koju razvijamo u Aller Aqua. Takođe nam je glavni podsticaj da ponudimo širok izbor hrane, koja nije prilagođena samo specifičnoj vrsti, već i okruženju i temperaturi. U našem asortimanu proizvoda možete pronaći tačnu hranu koja će vam pomoći da postignete optimalan rast vaše ribe. Asortiman proizvoda koji je razvio Aller Aqua jedan je od najsvestranijih na svetu.

Hrana za riblju mlađ

Hrana za uzgoj ribe

Hrana za matice

Funkcionalna hrana

Organska hrana