Ποιότητα

Στην Aller Aqua, η εμπειρία και η ιστορία μας αποτελούν εγγύηση για τους πελάτες μας. Ξέρουμε τι λέμε, τηρούμε τις υποσχέσεις μας και είμαστε εδώ για εκείνους - και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και τα επόμενα χρόνια.

Στη Διασφάλιση Ποιότητας εργαζόμαστε με βιωσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι τη χρήση των ιχθυοτροφών για τους πελάτες μας.
Υποστηρίζουμε το τμήμα αγορών στην προμήθεια των κατάλληλων πρώτων υλών για τη διασφάλιση της διατροφικής ποιότητας, των απαιτήσεων των πελατών, των νομικών απαιτήσεων και φυσικά των απαιτήσεών μας για ποιοτικές πρώτες ύλες για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης από τις ιχθυοτροφές. Το σύνολο των παραμέτρων ποιότητας καλύπτει επίσης την ιχνηλασιμότητα και την αρχική παραγωγή των πρώτων υλών. Αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί για τη διασφάλιση της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής καθώς και της ποιότητας των προϊόντων. Ελέγχουμε την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων αναλύοντας τις εισερχόμενες πρώτες ύλες και διατηρώντας στενή επαφή με τους προμηθευτές.

Όσον αφορά την αποφυγή ανεπιθύμητων ουσιών στις τροφές, η Διασφάλιση Ποιότητας παρακολουθεί συνεχώς αυτές τις ουσίες στις πρώτες ύλες και στις τροφές, για να επιβεβαιώσει την ασφάλεια των τροφών, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από ασφαλή και βιώσιμα περιβάλλοντα. 

Στηρίζουμε τα προϊόντα μας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ασφαλών, ομοιόμορφων τροφών χωρίς σκόνη. Όλες οι παρτίδες ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας πριν φύγουν από το χώρο παραγωγής. Τα πέλλετ ιχθυοτροφής πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη και όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. Εστιάζοντας σε αυτές τις παραμέτρους περιορίζονται τα απόβλητα των τροφών και συνεπώς η εκπομπή θρεπτικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον.

Οι απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών ενσωματώνονται στο εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Aller Aqua. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βρίσκεται υπό συνεχή βελτίωση καθώς παρακολουθούνται και περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των ενδιαφερομένων. Κυρίως αιτήματα ή ισχυρισμοί πελατών, νέα, νομοθεσία, οργανισμοί τροφών, νέες ή πρόσθετες απαιτήσεις από φορείς πιστοποίησης καθώς και εσωτερικοί έλεγχοι είναι χρήσιμα εργαλεία για την προσαρμογή και τη βελτίωση του τρόπου εργασίας μας.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας εφαρμόζεται σε όλα τα εργοστάσιά μας και, επιπλέον, τα εργοστάσια είναι πιστοποιημένα έναντι πολλών προτύπων ποιότητας από εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου της ιχθυοτροφής Aller Aqua.

Ευθύνη

Η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της Aller Aqua. Γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις επιλέγοντας μόνο πρώτες ύλες βιώσιμης προέλευσης. Περαιτέρω, οι τροφές διαμορφώνονται για την υψηλότερη απόδοση και πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόρριψη θρεπτικών συστατικών στο νερό.

Όλες οι πρώτες ύλες είναι non-GMO (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί)

Τοπικές πρώτες ύλες έχουν προτεραιότητα

Τα προϊόντα σόγιας που είναι πιστοποιημένα για υπεύθυνη καλλιέργεια (π.χ. RTRS, ProTerra ή ISCC) έχουν προτεραιότητα

Τα ψάρια αλιείας, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ιχθυάλευρων και ιχθυελαίου προέρχονται από υγιή αποθέματα ψαριών και δεν προέρχονται από είδη υπό εξαφάνιση. Οι πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα είναι π.χ. MSC/ISEAL ή Marin Trust

Τα υποπροϊόντα από μονάδες επεξεργασίας ψαριών, τα οποία αναγνωρίζονται ως βιώσιμη πηγή θαλάσσιων πρώτων υλών, χρησιμοποιούνται ως κανονική θαλάσσια πρώτη ύλη

Πιστοποιήσεις

Στη διασφάλιση ποιότητας, εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση τόσο με τα εθνικά όσο και με τα διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά έναν αριθμό από τις πολλές διαθέσιμες πιστοποιήσεις για τις τροφές μας, οι οποίες δημιουργούν αξία τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους καταναλωτές. Αξιολογούμε τακτικά τις πιστοποιήσεις μας και τις πιο οικολογικές εναλλακτικές λύσεις, για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε πάντα ενημερωμένοι όσον αφορά τη βιωσιμότητα, τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα κόστη.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με ορισμένα από τα διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις παρακάτω (EN):