Βιολογικές τροφές

Ιχθυοτροφές για βιολογική εκτροφή

Στην Aller Aqua παράγουμε τροφές για βιολογική εκτροφή διαφόρων ειδών ψαριών. Ο κανονισμός της ΕΕ ορίζει ότι όλα τα βιολογικά ψάρια πρέπει να τρέφονται με ιχθυοτροφές εγκεκριμένες για βιολογική καλλιέργεια από την εκκόλαψη έως την αλίευση. Επομένως, οι ιχθυοτροφές μας για βιολογική εκτροφή καλύπτουν τον κύκλο ζωής των ψαριών από την εκκόλαψη έως τη αλίευση.


Κατά τη σύνθεση των τροφών για βιολογική εκτροφή εστιάζουμε σε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και προσαρμόζουμε τις συνταγές για βέλτιστη απόδοση στη μονάδα.

Οργανικές πρώτες ύλες και πιστοποίηση

Η Aller Aqua είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος παραγωγός ιχθυοτροφών για βιολογική εκτροφή. Όλες οι τροφές μας για βιολογικά ψάρια παράγονται στο εργοστάσιο της Δανίας, χρησιμοποιώντας μόνο υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες εγκεκριμένες για βιολογική παραγωγή. Είμαστε πιστοποιημένοι και επιθεωρημένοι για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την παραγωγή τροφών βιολογικής εκτροφής από τις δανικές αρχές. Η πιστοποίηση και η ποιότητα είναι σημαντικές πτυχές της παραγωγής των τροφών μας και ενσωματώνονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Αυτό καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας, από τη δοκιμή και την έγκριση πρώτων υλών και καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής ιχθυοτροφών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Βιολογική παραγωγή και εκτροφή στην ΕΕ

Ένας παραγωγός βιολογικής εκτροφής πρέπει να συμμορφώνεται με τα βιολογικά πρότυπα σχετικά με την ιχθυοπυκνότητα, την ποιότητα του νερού, τον χειρισμό για να αποφευχθεί το στρες, τη σύνθεση των ιχθυοτροφών και πολλούς άλλους παράγοντες. Οι παραγωγοί ιχθυτροφών πρέπει επομένως να ακολουθούν και αυτοί τα βιολογικά πρότυπα. Η Aller Aqua είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή τροφών για βιολογική εκτροφή. Επιλέγουμε τις καλύτερες βιολογικές πρώτες ύλες από εγκεκριμένους προμηθευτές και τις χρησιμοποιούμε στις συνταγές μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας. Ο βιολογικός κανονισμός της ΕΕ εγγυάται ένα βιώσιμο προϊόν εγκεκριμένο για την παραγωγή βιολογικών ψαριών με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σεβασμό της βιοποικιλότητας στην αλυσίδα αξίας της βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από εγχώρια παραγωγή όταν είναι δυνατόν, και πρέπει, όπως και όλες οι πρώτες ύλες μας, να πληρούν τα αυστηρά ποιοτικά πρότυπα πριν να συμπεριληφθούν στις συνταγές.

Το κόκκινο σύμβολο Ø

Η Aller Aqua Denmark παράγει ιχθυοτροφές που είναι πιστοποιημένες με το κόκκινο σύμβολο Ø/το δανέζικο βιολογικό σήμα. Το κόκκινο σύμβολο Ø υποδεικνύει ότι οι αρχές της Δανίας ελέγχουν ότι η Aller Aqua Denmark συμμορφώνεται με τη δανέζικη και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις τροφές βιολογικής παραγωγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είτε έχετε μια ερώτηση, είτε χρειάζεστε βοήθεια, είτε απλά θέλετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας βοηθήσουμε με ένα γνήσιο χαμόγελ...