LET'S GROW TOGETHER

Summer Edition


Latem z powodu wysokich temperatur i zwiększonego metabolizmu ryby są podatne na stres oksydacyjny.

Stres oksydacyjny to brak równowagi pomiędzy działaniem oksydantów
i antyoksydantów. Takie zaburzenia mogą prowadzić do uszkodzeń komórek.

Oksydantami mogą być niestabilne molekuły (wolne rodniki), które powstają jako produkty uboczne normalnych procesów biochemicznych.

Stres cieplny, spadek apetytu i odporności oraz niska jakość mięsa to symptomy stresu oksydacyjnego u ryb.

Dowiedz się więcej