LET'S GROW TOGETHER

9 Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa

„Hodowla jesiotrów i produkcja kawioru są biznesem, w którym granice państwowe nie istnieją. Jego rynek kształtują światowe trendy.
Idea Międzynarodowej Konferencji Jesiotrowej to wykreowanie szerokiego spojrzenia na świat jesiotrów oraz umożliwienie wykorzystania wiedzy w praktyce. Konferencja jest przemyślana w ten sposób, aby praktycy i naukowcy mogli wzajemnie czerpać ze swojej wiedzy.
Niezwykle interesujący program i wyjątkowa sposobność spotkania hodowców jesiotra i naukowców z całego świata w jednym miejscu sprawiają, że to wydarzenie w Warszawie jest niezwykle wartościowe dla wszystkich interesujących się jesiotrami.”
Hans Erik Bylling, Aller Aqua

Dowiedz się więcej