Współpraca w zakresie badań i rozwoju
08.04.2024
Udostępnij

Projekt: CO2 Fix

Potencjał wiązania CO2, wartość odżywcza i rentowność mikroalg produkowanych w modułowych, mobilnych fotobioreaktorach (wiązanie CO2)

Określenie potencjału wychwytywania i wykorzystania komercyjnego CO2 z biogazowni do produkcji mikroalg do włączenia do paszy dla akwakultury przy użyciu technologii CC-PBR (fotoreaktor wychwytujący węgiel) opracowanej przez partnera projektu ALGIECEL.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dania.

Aller Aqua będzie wykorzystywać całą, wysuszoną biomasę glonów i/lub rafinowane frakcje jako składniki w testowej produkcji karmy wodnej, która będzie oceniana w biologicznych próbach żywieniowych w DTU Aqua.

Aller Aqua dąży do znalezienia innowacyjnych rozwiązań w celu zmniejszenia wykorzystania tradycyjnych surowców morskich, które są ograniczonymi zasobami. Dlatego pracujemy nad alternatywnymi surowcami o podobnym profilu składników odżywczych pochodzących z niższych poziomów troficznych w łańcuchu pokarmowym. Takie podejście pomoże chronić zasoby morskie i stworzyć bardziej zrównoważony i odpowiedzialny system produkcji żywności.

Duński: DTU Aqua, Algiecel ApS, Frederikshavn Forsyning A/S, Skagen Salmon.