Pasze dla ryb
Produkcja
01.01.2020
Udostępnij

Produkcja paszy dla akwakultury

Optymalizacja produkcji w celu zminimalizowania emisji

Produkcja paszy dla akwakultury

Podczas produkcji paszy dla ryb można wprowadzić wiele zmian technicznych w celu poprawy wydajności produkcji i obniżenia emisji CO2 emisja. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie inicjatywy mają swoją cenę. W Aller Aqua nasz dział rozwoju technicznego pracuje nad podkreślaniem i wdrażaniem takich inicjatyw. Wizją rozwoju technologicznego jest zapewnienie, że Aller Aqua, jako firma globalna, jest w czołówce, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań technologicznych korzystnych zarówno dla środowiska, jakości paszy dla ryb, naszej elastyczności, jak i dla naszych klientów. Dział wykorzystuje praktyczne doświadczenie poprzez koncepcję dzielenia się wiedzą w połączeniu z narzędziami teoretycznymi, takimi jak KPI i OEE, zarówno w celu zapewnienia przejrzystości, jak i zwiększenia wydajności. Główne obszary rozwoju technologicznego obejmują:

  • Optymalizacja procesów i produktów

  • Odzyskiwanie energii

  • Dzielenie się wiedzą

  • Minimalizacja ilości odpadów

Korzyści dla całej organizacji obejmują poprawę środowiska pracy, obniżenie poziomu hałasu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wiele innych. Doświadczenie zdobyte w ramach jednego projektu można przenieść do innych fabryk i wdrożyć na całym świecie za pomocą dokładnie przetestowanych i dobrze udokumentowanych rozwiązań.

W ciągu ostatniego roku Aller Aqua skupiła się na zmniejszeniu zużycia gazu i energii elektrycznej we wszystkich fabrykach. Udało nam się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 13,1%, a zużycie gazu o 26,4%*.

* Ze względu na krajowe różnice w produkcji i zużyciu odpowiednio energii elektrycznej i gazu, obliczenie odpowiedniej redukcji śladu węglowego nie było możliwe.