Smuđ

Smuđ se pretežno uzgaja u slatkovodnim ribnjacima i recirkulacijskim sistemima akvakulture (RAS) u regionima kao što su Evropa, Severna Amerika i Azija. Ovim sistemima se pažljivo upravlja kako bi se obezbedili optimalni uslovi za rast i reprodukciju smuđa.

Programi hrane

Konfigurišite parametre ispod i preuzmite listove sa podacima koji su vam potrebni za vašu vrstu.

Konfigurišite parametre


Odaberite jednu ili više veličina hrane ispod
Odaberite format hrane ispod

Preuzmite listove sa podacima

PerformanseDobro
Više

Konfigurišite parametre da biste videli listove sa podacima

Izaberite veličinu na levoj strani.