R&D Collaborations
01.04.2024
Objavi

Project: Grass protein

Om prosjektet

For å sikre en bærekraftig produksjon av norsk laks vil et kortlivet lokalt gress inngå som en ny proteiningrediens i laksefôret for å erstatte soya-protein med høyt CO2 fotavtrykk.

Norges forskningsråd.

Aller Aqua og NMBU samarbeider om å utvikle og optimalisere laksefôr som inneholder gressproteiner på ulike nivåer. Laboratorie- og fôringsforsøk i merder vil evaluere vekst, fordøyelighet, helse og velferd i løpet av produksjonssyklusen.

Fôr er den største kilden til klimagassutslipp i havbruksnæringen. I Norge er bare 8 % av ingrediensene i akvakulturfôret av norsk opprinnelse, og importerte vegetabilske proteinråvarer utgjorde hele 41 %, med soyaproteinkonsentrat (SPC) som den viktigste kilden i 2020. Oppdrettsnæringen tar betydelige skritt i retning av bærekraft ved å revurdere bruken av fôringredienser. I Norge har myndighetene satt seg som mål at alt akvakulturfôr skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030.

Dette krever et skifte i retning av nye, bærekraftige råmaterialer, reduserte klimagassutslipp og et sunnere miljø. Ved å jobbe mot dette målet bidrar industrien ikke bare til en sunnere planet, men også til å sikre en mer bærekraftig fremtid for alle.

Prosjektet vårt har som mål å vise gressproteiners enorme potensial som et levedyktig og bærekraftig alternativ til laksefôr. Vi er glade for å være en del av dette innovative og transformative initiativet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU og Aller Aqua